Moralne zwycięstwo Narodowów 11 Listopada

policyja systemu III RP

CELE MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE – „MANIFESTACJE i CIĄGŁE PROTESTY, DOWODZĄ, że OBECNE WŁADZE są BARDZIEJ ZNIENAWIDZONE przez SPOŁECZEŃSTWO, niż BYŁY RZĄDY PRL” !!!

 *****

W roku 2013 Narodowe Święto Niepodległości obchodzone było bardzo masowo w kraju, chociaż oficjalne, rządowe środki masowego przekazu przemilczały jego przebieg, zwłaszcza relacjach z przebiegu w innych miastach poza Warszawą i Gdańskiem. Obywatele polscy nie dowiedzieli się z telewizji o przebiegu tego święta w innych miastach np. we Wrocławiu. Katowicach, Łodzi… Pokazano natomiast dość obszernie przebieg wydarzeń w Warszawie, zwłaszcza incydentów negatywnych – oczywiście, przy tak licznym zgromadzeniu, nie można było wykluczyć pojedynczych, nie spodziewanych prowokacji.

Ogólnie trzeba stwierdzić, że manifestacje w Warszawie i innych miastach w pełni udały się, przebiegały spokojnie i względnie pokojowo. Incydenty do jakich doszło, np. przed Ambasadą Rosyjską, były szczegółowo przygotowaną prowokacją przez polskie władze rządowe i policję.

Jednak cele organizatorów i manifestujących zostały w pełni osiągnięte; chodziło bowiem o wyrażenie dezaprobaty i wrogości wobec rządzących, a to zostało osiągnięte. Manifestacje i ciągłe protesty, dowodzą, że obecne władze są bardziej znienawidzone przez społeczeństwo, niż był rządy PRL.

Na razie Polacy zaciskają usta i puste pięści, ale tylko do czasu, bo w przyszłości znajdą się w nich nie tylko kamienie.

Rządzący przekonali się naocznie, jak bardzo społeczeństwo ich nienawidzi.

W ostatnich wyborach parlamentarnych nie poszła do urn połowa uprawionych do głosowania (około 10 milionów). Obecnie celem agitacji powinno być spowodowanie 80% absencji; by poszło jeszcze mniej obywateli, np. by  80 % zbojkotowało tę farsę wyborczą, czyli co najmniej przez 15 milionów. Chodzi oto, by nie pozwolić rządzącym, aby się szczycili, że Polacy ich popierają, skoro na nich głosują. Oczywiście, ordynacja wyborcza jest tak anty społecznie skonstruowana, że oni znów zostaną parlamentarzystami, ale wówczas stanie się to bez poparcia uczciwych i świadomych obywateli; sami siebie wybiorą.

Dr Leszek Skonka

B. działacz opozycji przed sierpniem 1980 (Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela – ROPCiO), organizator Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i współ kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym składzie Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy (jeszcze w czasie strajku) na temat organizowania i działania związkowego, a następnie w MKZ, po zakończeniu strajku, dla działaczy i organizatorów nowych związków.

Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie wychodził poza swój Statut. Za swą postawę pomówiony został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie, bez jakichkolwiek podstaw, o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez Karola Modzelewskiego i Władysława Frasyniuka. Założyciel i przewodniczący istniejącego od 1988 roku Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zbudował w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu stojący od ponad 24 lat w centrum Wrocławia.

4 uwagi do wpisu “Moralne zwycięstwo Narodowów 11 Listopada

 1. PRZEMÓWIENIE KOORDYNATORA KONWENTU NARODOWEGO POLSKI W ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  Szanowni Państwo,

  Spotykamy się dzisiaj w miejscu szczególnym; w miejscu upamiętnienia ofiar okupacji i terroru Stalinowskiego; w miejscu pamięci o polskich żołnierzach i polskich cywilach; pamięci o milionach, często anonimowych, Polskich Bohaterów – symbolu męczeństwa Najwspanialszych z Rodu Polaków.

  O ile więc, sama geneza Święta Niepodległości zasadza się na celebrowaniu Zwycięstwa, o tyle nasze tutaj zgromadzenie, przesuwa jego ciężar na uczczenie drogi, która do niego wiodła; na pamięć i oddanie hołdu cierpieniu Narodu Polskiego i Jego niewyobrażalnym ofiarom, ponoszonym w osamotnieniu, jeszcze przez wiele lat po zakończeniu II wojny światowej.

  Oczywiście, prościej jest świętować Zwycięstwo, i my również chcemy dzisiaj świętować moment, w którym Polska odzyskała Wolność, ale pragniemy także zwrócić uwagę Polaków na ciężką drogę, która do niego wiodła; na wysiłek i poświęcenie – realny wysiłek i realne poświecenie – bez których, ówczesna Wolność, byłaby niemożliwa …. i bez których, będzie Ona niemożliwą również i dzisiaj !!!

  Rosnąca Świadomość Narodowa Polaków, pomimo kosmopolitycznej, wynaradawiającej edukacji, demoralizującego wychowania młodzieży i sączącej się ze wszystkich stron, systemowej, kłamliwej propagandy, której pierwszym celem jest wpojenie Narodowi Polaków zakłamanej historii, kreującej Go na zdegenerowanych udziałowców wojennych zbrodni oraz bieżąca indoktrynacja i interpretacja dziejących się wydarzeń, prowadzone w tym samym duchu, sprawiają, że administrujące Państwem Polskim, kolejne już pokolenia stalinowskich zarządców, napotykają na coraz większe trudności w ukrywaniu swoich prawdziwych zamiarów i antypolskich celów.

  Odradzające się poczucie Narodowej Wspólnoty Polaków, wzbudza u nich coraz częściej odruchy pochopne i niekontrolowane; wywołuje zachowania do złudzenia przypominające strach. Przeciwko Polakom tworzone są więc, i mobilizowane, coraz większe siły, określane, w totalitarnej nowomowie, „siłami porządkowymi”. Administracja zarządzająca Polską nie szczędzi środków z naszych pieniędzy, aby wyposażać je w coraz to nowocześniejszy i bardziej śmiercionośny sprzęt oraz praktycznie nieograniczone uprawnienia w stosowaniu represji wobec Polaków.

  Na porządku dziennym są również obecnie prawdziwe demonstracje możliwości tego, swoistego zabezpieczenia władzy – władzy nad Polakami i ich Państwem – rządu kolejnych pokoleń internacjonalistów.

  Na tym jednak nie koniec …

  Poczyniono już stosowne kroki, aby tej władzy mogły, w sposób nieskrępowany, bronić obce wojska, które w odpowiednim momencie zostaną wezwane do pacyfikacji Polaków, przez tę właśnie, dziedziczną administrację, zarządzającą od zakończenia II wojny naszym Krajem.

  Wspominam o tym wszystkim, nie po to, aby psuć podniosły nastrój rocznicy Odzyskania Niepodległości przez pokolenia naszych Ojców i Dziadków, ale po to, aby uzmysłowić nam, jak bardzo Wolność różni się od Niewoli – i aby, chociaż przez moment, zastanowić się nad tym, co Dmowski, Piłsudski, Paderewski, Witos, gen. Rozwadowski, gen. Dowbor-Muśnicki, gen. Haller i tysiące tamtych Polaków powiedzieli by dzisiaj o sytuacji, w której znalazła się Polska – co powiedzieliby o całym tym kukiełkowym teatrze – tej farbowanej władzy i rzekomej opozycji – o permanentnym przedstawieniu odgrywanym przed Polakami, tylko po to, aby nie zbudzić Mocarza – aby nie wyrwać ze snu Polskiego Ducha Wolności.

  P o l a c y !!!

  Uczyńmy ze świadomości i pamięci tamtych wydarzeń, wspólną Nadzieję !!!

  Sprawmy, aby atmosfera tego Święta Niepodległości nie opuszczała nas żadnego dnia – a z tych dni, niech stanie się prawdziwie Wielka i Niepodległa Polska – Państwo Polaków, które w swojej historii niosło po wielokroć Wolność Narodom Europy i Świata; które, wbrew wszystkim, wrogim kalkulacjom, zawsze o Wolności przypominało i nigdy nie zawahało się, aby tej Wolności bronić !!! Wolności Naszej i Waszej – a nieraz bywało, że nawet bardziej Waszej, niż Naszej !!!

  Bo podłość i zdrada rodzą plugastwo, ale odwaga i męstwo rodzą jeszcze większą odwagę, i jeszcze większe męstwo.

  Generale Fieldorfie „Nilu” – generale Stanisławie Skalski – rotmistrzu Witoldzie Pilecki – Niezłomni Polacy !!!

  Wasza odwaga i wasze męstwo, których nigdy nie zaparliście się, nawet w obliczu śmierci, pozostaną na zawsze pociągającym przykładem dla nas i następnych Pokoleń Polaków, którym mamy święty i niezbywalny obowiązek przekazać tę Naszą Ojczyznę !!!

  Mówiąc zatem, i myśląc o tamtym Zwycięstwie, nie zapominajmy nigdy o tym, ile ono kosztowało; o tym jak trudno było do niego doprowadzić; jak trudno było zjednoczyć, podzielony i świadomie antagonizowany przez wrogów, Naród Polski, żeby podjął wspólny wysiłek ku temu Zwycięstwu wiodący.

  Jeżeli Bóg pozwoli i nie zbraknie nam sił, to przekażemy Im Ojczyznę Wolną i Niepodległą. !!!

  Cześć i chwała Wielkiej Polsce !!!

  Cześć i chwała Nieśmiertelnym, Polskim Bohaterom !!!

 2. POLACY!!! „GDYBYŚCIE ZBOJKOTOWALI TE WYBORY, MÓWIĄC, ŻE NIE MA KANDYDATÓW POLAKÓW I NIE POSZLI GŁOSOWAĆ NA ICH WYBÓR – TO BY *ŻYDZI* NIE ZOSTALI WYBRANI !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  – Pan pozwoli, że ja jej odpowiem. A to dlatego że pochodzę z rodziny, której zabrano olbrzymi majątek i oddano Żydowi zdrajcy za szpiegostwo.
  (..)
  Otóż ja, oficer Wojska Polskiego, tu, w obecności wszystkich tu zebranych, daję słowo honoru, że panią przeproszę, jeśli na następne spotkanie przyniesie chociaż jeden akt notarialny, że taki to a taki Icek otrzymał od swego ojca czy matki, spadek w postaci majątku ziemskiego, czy młyna itd. Bo tak odbywa się przekazywanie majątków kolejnemu pokoleniu na całym świecie, a także i w Polsce. Ale pani go nie przyniesie, bo takich aktów notarialnych żaden Żyd nie posiadał. Posiadał inny akt nadania mu tych dóbr – Dekret cara Aleksandra II który Żydom i każdemu innemu nadawał taki majątek. Wie pani za co? Za zdradę Polski.
  (…)
  W okresie rozbiorów Polski Żydzi – ich przywódcy podsycali i podgrzewali atmosferę do powstań. Ale nie dlatego, żeby Polska zrzuciła jarzmo ucisku caratu. Ale dlatego, że widzieli w dekrecie cara okazję, by posiąść majątki Polaków.
  (…)
  Żydzi, skwapliwie i dokładnie donosili do władz carskich o tych, co poszli do powstania. I na mocy dekretu carów przejmowali te wszystkie dobra. Odpłacili narodowi i Polsce za to, że ich jak swych synów przygarniała w dniach, gdy wypędzano ich z wielu krajów. Odpłacali zdradą na rzecz ciemiężyciela i zaborcy i to bez żadnych skrupułów. Zresztą nie tylko pod zaborem rosyjskim to robili, u Niemców zażądali, by wydzielić część Polski dla nich. A na świecie żądali zrobienia z Polski Judeo-Polonii.
  (…)
  – Jestem, jak już mówiłam, Żydówką. Ale jestem sercem i rozumem Polką.
  (…)
  W latach już 1980-tych, też u mnie w mieszkaniu, panie Siwak, była ta rozmowa, którą pan opisuje na temat powojennej granicy Polski na wschodzie. Do [pełniącego wtedy, funkcję premiera] Mazowieckiego zwrócił się marszałek Wiktor Kulikow, by Polska wniosła na forum międzynarodowe sprawę tzw. linii Curzona. Marszałek mówił, że robi to na polecenie Gorbaczowa. Rozpadł się Związek Radziecki, odłączyły się kraje takie, jak: Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś i Ukraina. A Rosji zależało na tym by Ukraina nie była zbyt duża i mocna.
  (…) Mazowiecki w tych właśnie dniach jak zwykle brał udział w zebraniu u nas i o tym do zebranych mówił. A byli tam tacy ludzie jak Kuroń, Michnik, Lityński, Osiatyński, Suchocka i paru jeszcze innych znanych polityków Żydów. I wtedy to Michnik powiedział: „Powiedz marszałkowi Kulikowowi, że nie jesteś tym zainteresowany. To by naraziło naszą koncepcję polityczną co do rozwoju spraw w Polsce”. I tak rzeczywiście Mazowiecki odpowiedział marszałkowi. I to powiedział premier Polski: „Nie jestem tym zainteresowany”. Byłam świadkiem tej rozmowy, a było to u mnie w domu, jak też wielu innych rozmów.
  (…)
  Przecież ja żyję na co dzień między ludźmi i słyszę jak złorzeczą Żydom. Ale będąc z wami szczera powiem tak: A kto temu winien że tylu Żydów jest u władzy? Czy czasami nie wy sami? Bo na przykład wystawia się jako kandydatów na prezydenta Warszawy dwie osoby. Oboje to Żydzi, tak Bielecki jak i Gronkiewicz-Waltz. I co? Sami oni się wybrali? Nie. To Polacy poszli do urn i oddali na nich swe głosy. A później krytykują, że żydówka jest prezydentem. Gdybyście zbojkotowali te wybory, mówiąc, że nie ma kandydatów Polaków i nie poszli głosować na ich wybór – to by nie zostali wybrani.

  Ja znałam oboje rodziców pani prezydentowej Komorowskiej. Byli to Żydzi, że Polaków utopiliby w łyżce wody. Pan Komorowski, który prawdopodobnie jest Polakiem, ale chodzi na smyczy swej żony Żydówki a za doradców swych, proszę zauważyć, wziął samych Żydów. A że ci doradcy decydowali i decydują, np. komu ma kapituła żydowska przyznać najwyższe odznaczenie w Polsce, czyli Orła Białego, i dano go samym Żydom, takim jak Michnik.

  A popatrzcie jak znieważono i zbrukano święte miejsce na Wawelu. Zaczynając od tego że Piłsudski tam leży, a nie powinien, bo to wróg Polaków, to jeszcze Miłosz, a następnie nie-Polak – pan prezydent Kaczyński.
  ***Przecież pani Jadwiga [matka Lecha i Jarosława Kaczyńskich] to moja koleżanka z lat młodości i nie mam żadnej wątpliwości, że rodzice jej byli oboje Żydami. A prawo żydowskie mówi, że ten kto z matki Żydówki się narodził to jest Żydem.***

  I tak sprytnie się gra na uczuciach goi, jak o Polakach mówią. Tak dajecie się oszukiwać i manipulować. Was już nie trzeba prowadzić na sznurku do rzeźni jak barany. Wy już i sami przyjdziecie, wierząc, że tam czeka was lepszy świat. W ogromnej części temu faktowi, że Żydzi w każdej dziedzinie życia zajmują najważniejsze stanowiska, wy Polacy jesteście winni. Duży procent Polaków służy swą pracą nie Polsce, a Żydom. Wiedzą o tym doskonale. Ale ich szefowie też wiedzą, że Jeśli dadzą dobre płace, to pracownicy będą służyć im wiernie i lojalnie.

  Tak macie we wszystkich telewizjach, tak samo z prasą. Nawet o. Rydzyk – ostatnie źródło wiedzy o tym co się dzieje – też już się poddał i wpuścił tak do radia, jak do telewizji ludzi, którzy nie tylko nie kochają ojczyzny, ale pracują tak, by ją stracić na rzecz innych.

  A mnie za moje poglądy i fakt ochrzczenia córki mąż porzucił i wyjechał do Izraela. Synowi powiedziałam, podczas jednego z zebrań u nas w domu: „Swymi planami i faktem że fizycznie jesteście u władzy sprowadzicie na resztę tych Żydów co ocaleli po wojnie [i tych co obecnie ściągacie do Polski na siłę] – nowy, straszny holocaust. Tak żyć się nie da. Polacy się obudzą z tego letargu i nie darują Żydom. Są długo cierpliwi i łatwowierni. Są naiwni jak małe dzieci, i dają się za judaszowe pieniądze wam przekupić. Ale to runie lada dzień – ta wasza konstrukcja globalnego świata. Są narody, które przejrzały na oczy, jak Islandia. Zemsta może być straszna, bo Polacy tacy właśnie są: długo naiwni i głupi ale jak miara się przeleje to są straszni i nieobliczalni. A wy do tego prowadzicie?” Więc syn się bardzo obraził na mnie i wyprowadził się z domu. I nie uznaje mnie za swą matkę.
  (…)
  Więc ja nie bez powodu powiedziałam: „czy aby tylko Żydzi są winni obecnej sytuacji?” A powiem więcej. Czas rozkradania polskiej gospodarki już się skończył. Chyba, że przeforsują ustawę o prywatyzacji lasów państwowych. Bo to ich jeszcze boli że nie jest w ich rękach. Ale wątpię, bo Polacy budzą się pomału ze snu. Zaczął się natomiast jeszcze gorszy czas niż rozkradanie polskiego majątku. Zaczął się czas usuwania ze swej drogi ludzi, którzy w jakikolwiek sposób są przeszkodą, by całkowicie mieć władzę w swym żydowskim ręku. Jeśli by im się to udało to pozwolą wtedy żyć tylko tym z których będą mieć pożytek dla własnych interesów.
  (…)
  Polakom to trzeba ‚do boląca’ dokuczyć. Tak by to bardzo boleśnie odczuli. Inne narody rozumieją zagrożenie szybciej, bez tych bolesnych doświadczeń. Wy jesteście inni. Ulegacie byle komu i wierzycie byle komu. Oddajecie władzę też byle komu, chociaż wiecie ile zła już wam wyrządzili ci co obdarzacie ich władzą i zaufaniem. U nas musi popłynąć morze krwi i zginąć wielu ludzi, żeby Polacy przejrzeli na oczy.
  (…)
  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/09/24/146/

 3. ILU ŻYDÓW JUŻ USTAWIŁ LUB ZAINSTALOWAŁ W POLSCE „TŁUSTY ŻYD” JAROSŁAW KACZYŃSKI ?!!

  Image and video hosting by TinyPic

  Czesław Bielecki, kandydat PiS na prezydenta Warszawy, niegdyś poseł Akcji Wyborczej Solidarność, przyznaje i jest dumny z tego, że jest Żydem.

  Bielecki, który wcześniej krytykował PiS i Jarosława Kaczyńskiego, niespodziewanie stał się kandydatem PiS-u. Niektórzy politycy PiS są w szoku – podaje Rzeczpospolita. Pamiętają, jak 13 lat temu w sejmowej restauracji Hawełka Bielecki zgotował Jarosławowi Kaczyńskiemu awanturę. Świadkowie tej sceny wspominają, że Bielecki wymyślał Kaczyńskiemu m.in. od „tłustych Żydów”. Mimo tego incydentu obaj panowie pozostawali w przyjaznych relacjach – pisze dziennik.
  Czesław Bielecki natomiast wyjaśnia, że nie była to sprzeczka, ale przekomarzanie się polskiego Żyda z osobą całkowicie wyzutą z antysemickich emocji. Brzmi irracjonalnie, gdy wyjmie się z tego kontekstu – mówi „Rzeczpospolitej”.

  Bielecki z dumą podkreśla swoje żydowskie pochodzenie. Niedawno na łamach miesięcznika „Europa” wspominał, jak w 1968 roku poszedł do odpowiedniego wydziału Urzędu Rejonowego Warszawa-Śródmieście i poprosił o zmianę narodowości. „Z polskiej na żydowską. – Dlaczego żydowską, a nie kambodżańską? – zapytała urzędniczka. – Bo moi rodzice byli Żydami, więc ja będę Żydem. I wpisywałem sobie od tamtej pory do wszystkich dokumentów i deklaracji obywatelstwo polskie i narodowość żydowską” – wspomina.

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/09/29/kandydat-pis-dumny-ze-jest-zydem/

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s