Do Dyrekcji Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ)

Jan Kobylański i jego goście

„PROF. BENDER (…) WYZNACZYŁ NA ZJAZD NAJLEPSZYCH I NAJGODNIEJSZYCH (…) KRYTERIUM DOBORU PRAWDOPODOBNIE BYŁO; FORMALNIE WERBALNA, DEKLARATYWNA RELIGIJNOŚĆ I HURRA PATRIOTYCZNOŚĆ. KRYTERIA TE OKAZAŁY SIĘ ZUPEŁNIE FAŁSZYWE” !!!

*****

 

Dyrekcja Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) zmieściła relacje z zebraniu z okazji XX-lecia tej polonijnej organizacji. Na zebranie to m.in. zaproszono z kraju grupę młodzieżowych działaczy katolickich o orientacji polityczno narodowej z zasugerowanej listu przez prof. Bendera. Organizatorzy Zjazdu mając pełne zaufanie do prof. Bendera nie analizowali dokładnie listy zaproszonych gości z Polski. Prof. Bender, jak mniemam, wyznaczył na ów Zjazd najlepszych i najgodniejszych według swojego powierzchownego rozeznania i przekonania. Kryterium doboru prawdopodobnie było formalnie werbalna, deklaratywna religijność i hurra patriotyczność. Kryteria te okazały się zupełnie fałszywe.

Nie można dzielić Polaków na podstawie Sakramentu Chrztu i na tej podstawie zaliczać wszystkich ochrzczonych do ludzi wierzących. Zaproszeni goście zachowali się na Zjeździe tak, jak zachowują się na co dzień w kraju. Większość współczesnej młodzieży w kraju, niezależnie od wykształcenia i deklaratywności religijnej, politycznej i ideowej jest, niestety zdemoralizowana i tak wychowana przez dorosłych To nie znaczy, że nie ma w kraju przyzwoitej, patriotycznej, światłej młodzieży, ale jej się nie szuka, nie dostrzega, świadomie pomija w wartościowaniu postaw obywatelsko patriotycznych; co chyba także świadomie uczynił prof. Bender. Dobierał spośród tych, którzy noszą medaliki, krzyżyki na szuji albo matkę Boską w klapie marynarki, a nie w sercu.

Nieszczęściem Polski jest ciągłe, bezsensowne dzielenie Narodu na tych, którzy często publicznie deklarują swoje poglądy ideowe, bo to dla nich wygodne i się opłaca (np. B. Zdrojewski, R. Giertych, J. Kaczyński, R. Czarnecki, W. Frasyniuk, R. Dutkiewicz, L. Wałęsa)… i tych, którzy się nie afiszują, nie obnoszą ze swoimi poglądami, ale postępują na co dzień przyzwoicie, rzetelnie spełniają swoje powinności obywatelskie, zachowują się godnie, szlachetnie.

Trzeba więc na przyszłość, przy wyborze, dobierać na podstawie czynów, codziennych postaw i zachowań moralnych a nie krzykliwej deklaratywności; np. w PRL było około 3 miliony zdeklarowanych zwolenników PZPR. Podobnie w Solidarności w pewnym okresie było podobno nawet ponad 12 milionów, dziś liczba ta spadła do siedemset tysięcy, a należą do niej pracownicy przede wszystkim dlatego, by uniknąć niebezpieczeństwa redukcji w pracy.

Jan Kobylański skrytykował także R. Winnickiego za to, że uważa on, że jeszcze nie czas na podjęcie nierównej walki o zdobycie władzy w kraju przez narodowe siły.

Rządzący obecnie dysponują taką siłą, że jeszcze przez klika, czy kilkanaście lat nie będzie można się z nimi zmierzyć. Popiera ich także polska ciemnota, wynikająca m. in z tradycyjnej dewocji.

Do konfrontacji sił trzeba dobrze, solidnie przygotować ludzi i zgromadzić potrzebne siły. Rządzący robić będą wszystko, by nie oddać władzy lub, by nie podzielić się nią z kimkolwiek. Dziś i w najbliższym czasie Naród nie będzie gotowy do takiej konfrontacji, a na odniesienie kolejnej klęski już Polaków nie stać. Toteż nawoływanie przez Prezesa Kobylańskiego do walki już teraz o mandaty w Sejmie, Euro Parlamencie, Senacie i masowy udział w wyborach jest niesłuszne, to jest nadzieja i zdanie dla prawnuków.

Choć z drugiej strony, Prezes Kobylański dysponuje już dziś dostatecznymi środkami organizatorskimi, materiałowymi i ideologiczni, by taką walkę skutecznie w najbliższym czasie popierać, podjąć i ją wspierać. Prezes Kobylański ma też dostateczny autorytet w kraju i w polskiej diasporze, by w tym przedsięwzięciu zyskać autentyczne uznanie i posłuch. By jednak odnieść sukces nie powinien on stawiać wyłącznie na część wierzącą rodaków, ale na cały naród.

Trudno też zgodzić się z poglądem, że młode pokolenie jest dziś zdolne do dokonania pożądanych, oczekiwanych i pozytywnych zmian. Jest ono tak silnie zdemoralizowane przez dorosłych moralnie, że nie ma nawet cienia takiej nadziei. Tu trzeba trudnej, żmudnej, wytrwałej, długotrwałej pracy oświatowej, organicznej, patriotyzacyjnej według zasady verba docent exempla trachunt (słowa uczą a przykłady przyciągają). Trzeba te przykłady, pozytywne wzory, ciągle pokazywać i skutecznie przekonywać, że za odważną walkę o naprawienia Polski nie spotkają ich podobne represje, kary, poniżenia, wypędzenia z kraju, jakie miały miejsca po wrześniu 1980 ze strony władz rządu Solidarności i post solidarności.

Są to więc zadania na długie lata a nie na najbliższą kampanię wyborczą. Ludzie którzy włącza się w ten wieloletni program naprawy RP nie powinni oczekiwać i domagać się nagrody i gratyfikacji materialnych za wypełnianie swoich powinności obywatelskich, ale mieć gwarancję, że nie będą za tę działalność karani, prześladowani, poniżani, opluwani, wypędzani z kraju, jak zrobiła to Solidarność po roku 1980 i 1989, a władzę obejmowali nowi szubrawcy, łajdacy, złodzieje, wrogowie społeczeństwa i Polski. Jednak te gwarancje bezpieczeństwa musi dać samo społeczeństwo, a nie rządzący. Im nikt w kraju nie zaufa. A zacząć powinno się od naprawiania najbardziej spektakularnych i rażących krzywd uczynionych aktywnym działaczom obywatelskim po sierpniu 1980 i 1989 roku.

Ewentualne gwarancje rządzących nie są nic warte, tak jak oni sami. Tymi gwarantami mogli by być też tacy godni ludzie jak Prezes USOPAŁ Jan Kobylański.

Dr Leszek Skonka

1.         Były działacz opozycji demokratycznej, uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współorganizator i współkierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu.

2.         Członek prezydium w pierwszym składzie  Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ. Organizator i prowadzący pierwsze kursy ( jeszcze w czasie strajku) na temat organizowania i działania związkowego, a następnie w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i organizatorów nowych związków.

3.         Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu Związku, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by związek nie wychodził poza swój statut. Za swą postawę oskarżony został publicznie bez jakichkolwiek podstaw o sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze wszystkich funkcji, również ze Związku ”Solidarność”, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, skazany na karę śmierci cywilnej 19 października 1980 r.

4.         Założyciel i przewodniczący istniejącego od 1988 roku Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zbudował w 1989 roku pierwszy w Polsce i na świecie Pomnik Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu. Założyciel w 1990 r. Stronnictwa Sprawiedliwości Społecznej.

Wrocław, 25 listopad 2013-11-26

5 uwag do wpisu “Do Dyrekcji Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ)

 1. Pingback: Do Dyrekcji Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) - 3obieg.pl | 3obieg.pl

 2. INFORMACJA USOPAŁ O SKANDALICZNYM ZACHOWANIU SIĘ PEWNYCH OSÓB NA ZEBRANIU UNII STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POLSKICH AMERYKI ŁACIŃSKIEJ (USOPAŁ) Z OKAZJI XX-LECIA !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  „NALEŻY JUŻ SKOŃCZYĆ Z TĄ „SZOPKĄ PATRIOTYCZNĄ” czyli KOLEJNE MOCNE STANOWISKO USOPAŁ !!!

  Montevideo, 21.11.2013

  Musimy podać do publicznej wiadomości informację o skandalicznym zachowaniu się pewnych osób na Zebraniu Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) z okazji XX-lecia tej organizacji. Osoby te w ciągu więcej jak trzech nocy w hotelu w Caletillas „urządzały” awantury, pijaństwo, ordynarne krzyki, wrzaski, w związku z czym personel hotelu zwrócił im uwagę, że takie zachowania nie mogą mieć miejsca. Tego rodzaju działanie kontynuowano, w związku z czym wyrzucono ich z hotelu, poszli na plażę, gdzie nadal urządzano pijaństwo, awantury i ordynarne krzyki.

  R. Winnicki po pijanemu wskoczył do morza w nocy, czego skutkiem było poparzenie go przez meduzy czy coś podobnego, w środku nocy karetka pogotowia musiała odwieźć go do szpitala. Tak było przez trzy dni, albo i więcej.

  To jest coś nieprawdopodobnego, wielki wstyd i zdarza się po raz pierwszy, żeby na Zjeździe USOPAŁ działy się takie rzeczy w hotelach, w których zakwaterowani są goście USOPAŁ. To jest chuligaństwo.

  Są dwie opcje, albo ci ludzie są alkoholikami i takie zachowanie jest dla nich czymś normalnym, czego my nie akceptujemy, albo robili to specjalnie, żeby nadszarpnąć dobre imię USOPAŁ, stworzyć zamieszanie i skandal na XX-leciu USOPAŁ.

  Tę grupę ludzi, której przewodził R. Winnicki zarekomendował nam pan prof. dr hab. Ryszard Bender – nasz wieloletni przyjaciel, którego bardzo cenimy. Widać z tego, że jego również oszukano. Z redakcji komunikowano się z panem prof. Benderem w imieniu pana Prezesa Kobylańskiego i powiedział on, że oni wyślą przeprosiny za to zachowanie, do czego niestety nie doszło (trzeba wziąć pod uwagę, że prof. Bender, jak i inne osoby, wiedziały częściowo o tym skandalicznym pijaństwie, krzykach w pokojach i grupie kobiet, które biegały z jednego pokoju do drugiego). Znamy większość nazwisk, ale nie chcemy tego publikować, żeby skończyć już z tym skandalem chuligaństwa i pijaństwa. To nie jest dla nas żaden zaszczyt ni honor, że byli oni na naszym zebraniu. Uczestniczyli po raz pierwszy i zarazem po raz ostatni, już więcej nigdy.

  Jedna z sytuacji, o której również należy przypomnieć, gdyż wiąże się ściśle z XX-leciem USOPAŁ. Po ostatnim posiedzeniu w sali obrad w dniu 27 lipca 2013 roku została odprawiona uroczysta Msza św. na zakończenie Zjazdu. Koncelebrowali ją nasi wysocy przedstawiciele Kościoła polskiego: ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, ks. inf. Józef Wójcik i ks. dr Roman Piwowarczyk, a brali udział wszyscy zgromadzeni Polacy, goście Zjazdu USOPAŁ. Zarówno Księżom Infułatom, jak i Ks. dr Romanowi Piwowarczykowi będziemy zawsze wdzięczni za tę uroczyście sprawowaną Eucharystię, gdyż zawsze podtrzymuje nas to duchowo, jak i pozwala trwać w przywiązaniu do Kościoła i Ojczyzny.

  W ostatnim momencie przed Mszą św. R. Winnicki wszedł na salę, wziął jakieś „papiery” i spieszył się do wyjścia. Wówczas natknął się przy drzwiach na pana Prezesa Kobylańskiego, który przyszedł, aby wziąć udział w Eucharystii i mijając R. Winnickiego zapytał: „będzie Pan z nami na Mszy św.? właśnie się zaczyna”. R. Winnicki odpowiedział na to: „niestety nie będę. Dokucza mi palec w bucie”. To było oburzające, z czego zda sobie sprawę każdy myślący człowiek. To jest reakcja przeciwna polskiemu patriotyzmowi i katolicyzmowi.

  USOPAŁ był w posiadaniu tych wszystkich informacji od początku, ale biorąc pod uwagę Marsz Niepodległości 11 listopada 2013 roku i komentarze tego Marszu – postanowił przeczekać 10 dni i dopiero wówczas opublikować.

  USOPAŁ-owi i Wam wszystkim znane jest świństwo, które zrobił R. Winnicki przykładnemu małżeństwu Państwa Holocher, którzy stali się ofiarami intryg. Przez długie lata byli znaczącymi działaczami ruchu narodowego, są wybitnymi patriotami i katolikami. Po tym, gdy rozesłano ich prywatne wiadomości wyciągnięte z facebooka, R. Winnicki zażądał od Pana Holochera, żeby natychmiast zrezygnował z rady decyzyjnej RN, bo jak nie to go sami zmuszą oskarżając o nieprawdopodobne historie. To była wielka intryga i kłamstwo. Jest oczywiste, że interesem R. Winnickiego i jego mocodawców jest usunąć część katolicką z organizacji młodzieżowych i wprowadzić tam osoby, które mają niezbyt jasną i w wielu przypadkach skandaliczną przeszłość jeśli chodzi o życie prywatne czy ekonomiczne.

  I tak się też stało. Pojawiły się tam inne osoby, których nazwisk nie będziemy wymieniali, ale Państwo sobie doskonale zdają z tego sprawę i było to już też publikowane przez inne osoby i źródła. Należy już skończyć z tą „szopką patriotyczną”.

  Na tegorocznym zebraniu USOPAŁ pan Prezes Kobylański wygłosił przemówienie nawołujące do tego, żeby wszyscy Polacy jak pospolite ruszenie szli do głosowania. Zarówno młodsi, jak i starsi, kobiety, mężczyźni, bo każdy ma jeden głos, który jest tyle samo ważny. Trzeba tylko stworzyć partię, która wystawi uczciwych ludzi, zjednoczyć się, mieć kontrolę przy stołach wyborczych, aby nie oszukiwano podczas liczenia głosów. I jest taki dobry przykład, jak bardzo jest to konieczne. W ostatnich wyborach brał udział pan inż. Jan G. Grudniewski. Cała rodzina głosowała na niego i później opublikowano, że nie dostał on żadnego głosu. To bezczelne oszustwo. Tego typu oszustw było tysiące…….?

  W odpowiedzi na przemówienie pana Prezesa USOPAŁ, R. Winnicki mówił (mamy nagranie), że nie powinniśmy iść jeszcze do wyborów przez najbliższe 10 lat, aż nie stworzą się związki, ruchy itp. Prezes Kobylański wówczas odpowiedział, że to nie jest dobry pomysł, bo w ten sposób pomaga się okupantom Polski przetrwać na swoich stanowiskach, które są uzurpowane, i 60% z nich nie są Polakami, katolikami i wiecie o tym bardzo dobrze, m.in. z artykułów USOPAŁ, że są to antypolacy z Okrągłego Stołu, Magdalenki itd. Publikowaliśmy dwa z tych artykułów, jeden z nich na temat koszernego uboju zwierząt wraz z wynikami głosowania w polskim Sejmie w tej sprawie z dnia 12 lipca 2013 roku (głosowanie nr 77, posiedzenie nr 45). I drugie, bardziej skandaliczne głosowanie, o mordowaniu dzieci poczętych (z dnia 27 września 2013 roku. Głosowanie nr 21, posiedzenie nr 50). Na tej liście jest większość parlamentu, która głosowała za mordowaniem dzieci polskich – czy to są Polacy? Publikowaliśmy już listę wszystkich nazwisk wraz z komentarzem.

  Pan Prezes Kobylański wołał wówczas na zebraniu, aby Polacy szli do głosowania, aby usunąć tę okupację Polski jeszcze z okresu żydokomuny, PRL, Magdalenki, Okrągłego Stołu i innych przestępców, którzy okradali i okradają Polskę. Następnego dnia R. Winnicki znów zabrał głos! I cud! Zapomniał, co powiedział pierwszego dnia (przypuszczalnie mocodawcy dali mu nowe rozkazy) i zaczął mówić: idziemy do wyborów (to jest zupełnie jasne, że chcą iść do wyborów do parlamentu Europejskiego, aby dostać się na wysokie pozycje).

  Już czas, aby Polacy się obudzili i zrozumieli jak bardzo są manewrowani, szli do wyborów i kontrolowali je. Liczenie głosów musi odbywać się nie tylko w Polsce, ale i za granicą, oraz liczenie ręczne i nie elektroniczne, bo takim łatwo jest manipulować.

  Mamy wiele informacji na temat przeszłości R. Winnickiego, na tej bazie chcemy skierować do niego kilka zapytań. Wiemy, że studiował i te studia rzucił, bo zajął się działalnością polityczną, publikacjami, wyjazdami za granicę na Węgry, do Anglii (gdzie mu się nie powiodło). Kto za to płaci? Skąd bierze na to pieniądze? Nie można zamykać na to oczu?!?!

  Analizując wiele tych wątpliwości, jak i pijaństwo i chuligaństwo, jakie miało miejsce na XX-leciu USOPAŁ, odsuwa nas od nich zupełnie, nie chcemy mieć z nimi nic do czynienia. Będziemy popierać dobrych patriotów, katolików, którzy nie wywołują osobistych, politycznych, ani ekonomicznych skandali. Trzeba się jednoczyć, iść razem, bo tylko w ten sposób odniesiemy sukces!

  O tym wszystkim, o czym wspomnieliśmy, można byłoby napisać całą książkę, w większości znacie te wszystkie ekscesy, które miały miejsce (osoby, które uczestniczyły w zebraniu wiedzą o tym bardzo dobrze. Przed kilkoma dniami jeden z panów, bardzo dobrych patriotów powiedział panu Prezesowi Kobylańskiemu: „my o tym wiedzieliśmy. Ale nie chcieliśmy mówić, bo było nam wstyd i przykro, i baliśmy się, że przeżyje Pan rozczarowanie młodzieżą polską”). Pan Prezes USOPAŁ nie stracił i nie straci zaufania do młodych Polaków. Oni bardzo często na tym wszystkim cierpią, są fałszywie informowani już od ostatnich 60 lat przez grupy antypolskie, które w większości bazują na tym nieprawdopodobnym oszustwie, jakim była Magdalenka, Okrągły Stół, gdzie na 57 głównych uczestników aż 47 było żydami, a reszta to szabesgoje.

  Ta cała sytuacja, to przypuszczalnie była próba wprowadzenia do USOPAŁ „konia trojańskiego” i rozbicie Zjazdu z okazji XX-lecia organizacji. Jednak my stoimy cały czas na straży polskości i zawsze będziemy zwalczać tego rodzaju zachowania dla dobra naszej Ojczyzny Polski.

  Dyrekcja USOPAŁ

  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/21/informacja-usopal-o-skandalicznym-zachowaniu-sie-pewnych-osob-na-zebraniu-unii-stowarzyszen-i-organizacji-polskich-ameryki-lacinskiej-usopal-z-okazji-xx-lecia/

  • Sytuacja, którą Dyrekcja USOPAŁ niniejszym ujawniła uważam za niezwykle ważną. Osobiście, zdziwiony byłem niezwykle, iż za osoby reprezentujące Polskie młodzieżowe środowiska narodowe uznano osobników o wysoce podejrzanych poglądach, kontaktach, działaniach, poglądach, jak również życiorysach. Rosnące niezadowolenie coraz większej rzeszy młodych ludzi próbują zagospodarować różne „razwiedki”, stąd niezwykle ważne jest, aby dokładnie badać, tych którzy starają się dominować i nadawać kurs istniejącym i powstającym środowiskom młodzieżowym. Plotki należy oddzielać od faktów, ale koniecznie sprawdzać.

 3. A co tam robi „wybitny Żolak muszkowy” Korwin Mikke, którego Pan Kobylański umieścił na liście paso-żydów i Polonica.net to. Są na to dowody.

  „Janusz Korwin-Mikke – Ozjasz Goldberg – dywersant, mason, członek Stronnictwa Demokratycznego w latach 1962-82; przez cały czas trwania PRL funkcjonowała w Polsce koncesjonowana partia pod nazwą „Stronnictwo Demokratyczne”, partia sojusznicza PPR a potem PZPR; partia pod nazwą „Stronnictwo Demokratyczne” miała korzenie masońskie i szerokie powiązania z masonerią, źródło: Leon Chajn „Materiały do Historii Klubów Demokratycznych i Stronnictwa Demokratycznego w latach 1937-39”, Wyd. Epoka., W-wa 1964; brał udział w protestach studenckich ’68 roku; Założył w 1984 r. wraz ze Stefanem
  Kisielewskim Partię Liberałów „Prawica”. W 1987 roku został prezesem nowo powstałego Ruchu Polityki Realnej [w 1989 r. przekształcony w Unię Polityki Realnej]”

  Wszędzie się wpier…ją. Tak jak żyd Tejkowski udaje Słowianina.

  • Na jakiej podstawie rzucasz takie pomówienia ,ile razy JKM ma udowadniać ,że nie jest żydem.Jak wiem mama jego zginęła w czasie Powstania Warszawskiego wcale nie getcie.A umieszczanie jego wśród masonów jest już czystą głupotą ,to że bronił w 68 r żydów nie robi z niego ich ziomka.Ja wiem ,że On jest solą w oku wszelkich krypto komunistów ,którzy pomawiają go o wszystko,żeby tylko nie dopuścić go do władzy ,bo to by był ich koniec.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s