USA, masoneria i wojna domowa na Ukrainie czyli “eurosodomie” sprzedaj Ojczyznę za 100 hrivien hrivien

swoboda

„DO MNIE ZWRÓCILI SIĘ DZIAŁACZE SPOŁECZNI ORGANIZACJI „WOLIA”, KTÓRZY DOSTARCZYLI MI PRZEKONUJĄCE DOWODY, ŻE NA UKRAINIE, PRZY WSPARCIU USA, PROWADZONE JEST PRZYGOTOWYWANIE WOJNY DOMOWEJ” !!!

*****

*****

A ty sprzedałbyś Ojczyznę za 100 hrivien?

Ukraiński segment stron internetowych z komercyjnymi ogłoszeniami został w ostatnim miesiącu zapełniony ogłoszeniami werbującymi ludzi na wiece. Średnia cena za uczestnictwo wynosi od 80 do 100 hriwien za kilka godzin stania na placu.

Właśnie na tych internetowych stronach reklamowych zbierają ludzi na stanie na Majdanie. W większości ogłoszeń wskazywano, że wiec odbywa się „Dla Unii Europejskiej”. Wiek ściąganych uczestników waha się pomiędzy 16 a 55 lat. Komercyjne mobilizowanie i zbieranie Kijowian odbywa się także w sieciach społecznościowych.

Będzie wielka akcja, którą zapowiadaliśmy na 24 listopada. Jeżeli na Majdan wyjdzie nie tysiąc, nie dziesięć tysięcy, ale sto tysięcy, to będzie to realnym przejawem woli ludu Ukrainy integracji z Unią Europejską”- mówi żydowski polityk Arsienij Jacieniuk, kierujący frakcją WO „Batkiwszczina” w Najwyższej Radzie Ukrainy.

Przed dzisiejszym „euromajdanem” w sieciach społecznościowych aktywiści, reprezentujący żydo-unijną „opozycję”, proponowali chętnym od 50 do 80 hrivien za udział w dzisiejszym „euromajdanie”.

b5

Oczywiście są ludzie, którzy wychodzą na ulice nie za pieniądze, ale z powodów ideologicznych, kilka lat prania mózgów na wszystkich kanałach telewizyjnych nie mogło pójść na darmo.

Wielu obywateli ma swoje interesy. Najbardziej zainteresowani są oczywiście sodomici:

Swoimi działaniami władze na dziesięciolecia zamroziły perspektywy Ukrainy. Oznacza to, że ani my ani nasze dzieci, nie będziemy żyć w społeczeństwie zbudowanym na zasadach demokracji, społeczeństwie, w którym równość jest podstawową wartością; społeczeństwie, w którym człowiek, niezależnie od przekonań, czuje się w pełni człowiekiem”- mówi się w dokumencie, który ruch „O prawa gejów i lesbijek” rozpowszechnił przez sieci społecznościowe.

Dzisiaj w Federacji Rosyjskiej już obowiązuje prawo o zakazie propagandy gejowskiej. Na poziomie państwowym społeczność LGBT pozbawiono prawa adopcji dzieci. A to dopiero początek. Czy my naprawdę pragniemy iść w przyszłość z takim partnerem? Czy my naprawdę chcemy żyć w społeczeństwie gdzie podobne zasady są normą?”- piszą sodomiccy przedstawiciele ruchu „O prawa gejów i lesbijek” w swoim orędziu.

Według nich społeczność LGBT nie powinna pozostawać na boku wobec zachodzących w kraju procesów. Jej przedstawiciele powinni wyrazić aktywną postawę obywatelską i wyjść na wiece protestacyjne w swoich miastach i, wedle swoich możliwości, wziąć udział w wydarzeniu na głównym placu ukraińskiej stolicy.

Kliczko show

Bracia Kliczko w niemieckim magazynie MAX – Witalij to lider partii „Udar”, nadającej bieg wydarzeniom na kijowskim Majdanie

swobodny kaczyński

Witalij Kliczko wyraźnie chciał, żebym był wśród niosących flagę” – prezes PiS Jarosław Kaczyński

Powinniśmy wyjść na Majdan żeby wziąć czynny udział w wydarzeniach. Nie powinniśmy siedzieć w domu w oczekiwaniu na to, że sytuacja rozwiąże się sama. Zbyt długo zachowywaliśmy milczenie pozwalając innym ludziom decydować za nas dokąd Ukraina ma zmierzać. Czas aby interweniować i głośno powiedzieć o swoim prawie głosu”- mówi sodomickie kierownictwo ruchu „O prawa gejów i lesbijek”, wzywając także wszystkich członków społeczności LGBT do zwrócenia się do swoich znajomych w rozlicznych europejskich krajach w celu wywołania odzewu w Unii Europejskiej.

Czy nie o takim właśnie obrocie wydarzeń, jak dzisiejszy „euromajdan” , ostrzegał niedawno deputowany Olieg Cariew z mównicy Rady Najwyższej, kiedy oskarżył USA o przygotowywanie wojny domowej na Ukrainie. Według niego, ambasada USA na Ukrainie wspiera szkolenie specjalistów ds. organizacji i koordynacji masowych akcji ulicznych co świadczy o przygotowywaniu gruntu do wybuchu wojny domowej.

Do mnie zwrócili się działacze społeczni organizacji „Wolia”, którzy dostarczyli mi przekonujące dowody, że na Ukrainie, przy wsparciu USA, prowadzone jest przygotowywanie wojny domowej”- powiedział deputowany.

Według jego danych, przygotowania prowadzone są przy wsparciu ambasadora USA, Jeffrey’a Payette’a, w udostępnionych pomieszczeniach tej instytucji dyplomatycznej.

Jako przykłady można przytoczyć to, że amerykańscy instruktorzy podawali przykłady wykorzystania sieci społecznościowych w celu organizacji i zarządzania ulicznymi akcjami w Egipcie i Tunisie”- zauważył deputowany.

Według jego słów, tylko przez pozarządową organizację „Techcom” zostało wyszkolonych około 300 specjalistów, którzy odebrali przeszkolenie w dziedzinie organizacji „działań rewolucyjnych” i akcji ulicznych.

Deputowany zwrócił się do organów ścigania z zapytaniem czy czasami przedstawiciele USA nie naruszają deklaracji ONZ o niedopuszczalności ingerencji w wewnętrzne sprawy państwa.

Proszę traktować moją prośbę jako oficjalny wniosek o przeprowadzenie śledztwa w sprawie przedstawionych danych”- powiedział Cariew. Przedstawione poniżej video daje wyczerpującą informację o prowadzonej przez te struktury antyrządowej działalności.

*****

*****

Niestety, masowe antyrządowe akcje są rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Przecież ci, którzy za nimi stoją, mają bardzo bogate doświadczenie kolorowych rewolucji w różnych krajach, kiedy do władzy wprowadza się marionetkowe rządy, ustanowione przez tych, którzy reżyserują cale to przedstawienie.

Scenariusz najczęściej jest standardowy. Za pomocą prowokacji doprowadza się do starcia policji z tłumem i następnie światowe media rozpoczynają zgodny wrzask o deptaniu demokracji z wszystkimi wynikającymi z tego bezprawnymi następstwami.

Prosimy wszystkich o modlitwę o spokój w kraju, o Bożą ochronę i opiekę Matki Bożej nad Świętą Rusią przeciwko Eurosodomie!!!

P.S.

Oprócz modlitwy, oczywiście, potrzebne są i czyny. Akcje przeciwko podpisaniu umowy stowarzyszeniowej z UE, orędzia, zbiórki podpisów. Wasze propozycje piszcie w komentarzach.

Za: http://sovest.dnepro.org/2013/6529.html

Przekład: RX

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sprzedaj-eurosodomie-ojczyzne-za-100-hrivien-2013-12

5 uwag do wpisu “USA, masoneria i wojna domowa na Ukrainie czyli “eurosodomie” sprzedaj Ojczyznę za 100 hrivien hrivien

 1. POZDROWIENIE UPA HASŁEM UKRAIŃSKIEJ REWOLUCJI !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  SŁAWA UKRAINIE! – to pozdrowienie Ukraińskiej Powstańczej Armii stało się najpopularniejszym hasłem ukraińskiej rewolucji.

  Narodowcy Oleha Tiagniboka zacierają ręce, bo spośród wszystkich partii opozycyjnych to oni najwięcej zyskują na radykalizacji nastrojów. TWIERDZĄ, ŻE UKRAINA ODZYSKUJE SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ i buduje ją na kontraście wobec pochodzącej ze wschodu, prorosyjskiej władzy.

  http://swiat.newsweek.pl/kijow-protesty-na-ukrainie-pozdrowienie-nacjonalistow-upa-newsweek,artykuly,276287,1.html

 2. „TO, CO DZIŚ ROZRABIA” na Ukrainie, na CZELE z KACZYŃSKIM, to LIDERZY DIASPORY ŻYDOWSKIEJ” !!!

  Image and video hosting by TinyPic

  POGROBOWCY ZACHODNIOUKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ i OUN – UPA CHCĄ do UNII EUROPEJSKIEJ !!!

  JAK POWSTAŁA ZURL? – DLACZEGO JAROSŁAW KACZYŃSKI BRATA SIĘ z UPA ?

  Państwo Zachodnioukraińskie to Lwów – to OUN-UPA, to NIE JEST UKRAINA.

  Zachodnioukraińska Republika Ludowa proklamowała niepodległość 1 listopada 1918, po zajęciu przez ukraińskie oddziały wojskowe najważniejszych gmachów publicznych i obiektów wojskowych Lwowa.

  Jednakże miała to być państwowość w ramach PAŃSTWA AUSTRIACKIEGO. Przewodniczącym Ukraińskiej Rady Narodowej został Jewhen Petruszewycz. Prawne podstawy państwa określała, przyjęta 13 listopada 1918, Tymczasowa ustawa zasadnicza o niezależności państwowej ziem ukraińskich byłej monarchii austro-węgierskiej.

  13 listopada 1918, na posiedzeniu URN, powołano rząd, którego premierem został Kost Łewyćkyj. Do 10 grudnia 1918 państwo nie posiadało nazwy. W tym dniu uchwalono nazwę; Państwo Zachodnioukraińskie (Zachidno-Ukrajinska Derżawa). Po uzyskaniu informacji o abdykacji Habsburgów, w dniu 14 grudnia, zmieniono nazwę na „republikańską” – Zachodnioukraińska Republika Ludowa.

  ZURL pretendowała do władzy na następujących obszarach, należących do austriackich krajów koronnych Galicji Lodomerii oraz Bukowiny, a także węgierskich komitatów Szepes Sáros, Zemplén, Bereg, Ugocsa i Máramaros, zgodnie z mapą „Ethnographische Karte der österreichischen Monarchie” Karla Czerniga. Przy tym Bukowina i ziemie dawnego Królestwa Węgier, zostały w krótkim czasie zajęte przez wojska rumuńskie, węgierskie i czechosłowackie. Ponieważ ZURL miało obejmować ziemie sporne między Polakami a Ukraińcami w Galicji (granice etniczne były niemożliwe do ustalenia), państwo to od razu znalazło się w stanie wojny z oddziałami polskich ochotników w Galicji Wschodniej, a w konsekwencji ich wsparcia przez regularne Wojsko Polskie (tzw. odsiecz przemyska) – wojny z odrodzonym Państwem Polskim. W wyniku zaciętych walk, Polacy jeszcze w listopadzie, po wycofaniu wojsk ukraińskich, przejęli kontrolę nad Lwowem i rząd zachodnioukraiński przeniósł do Tarnopola, a następnie do Stanisławowa.

  [htp://pl.wikipedia.org/wiki/Zachodnioukraińska_Republika_Ludowa]

  LIDERAMI OUN a później UPA, w ogromnej części byli KONWERTOWANI ŻYDZI, którzy byli potomkami osadników, głównie austriackich i niemieckich, przybyłych do Galicji w ramach kolonizacji Józefińskiej vide osady, takie, jak Bandrów Narodowy Dornfeld, ale i francuskich.
  TEN NACJONALIZM WYKWITŁ W GŁOWACH około 10 lwowskich PRAWNIKÓW ŻYDOWSKIEGO POCHODZENIA.

  Jednym z ważniejszych osobistości był Richard Jary lub Mirosław Onyszkiewicz: [htp://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Jary] lub [htp://pl.wikipedia.org/wiki/Myrosław_Onyszkiewicz]

  DOWÓDCĄ DYWIZJI SS GALICJA był generał SS, Fritz Freitag, ŻYD urodziny z matki Grabowska.

  To właśnie z powodu swojego żydowskiego pochodzenia niedobitki z SS Galicja „skakały i radowały” się z wygranej armii Izraela nad armią Egiptu pod ambasadami swojej ojczyzny – w czerwcu 1967 roku.

  I TO TAKŻE Z TEGO SAMEGO POWODU NIE WYDANO ICH POLSCE I ZSRR, w czym owocnie pomógł im „nadbałtycki Niemiec” – generał ANDERS. To właśnie GB do 2005 roku nie ujawniała listy SS-manów z tej formacji – imigrantów przyjętych przez Wielką Brytanię.

  „TO, CO DZIŚ ROZRABIA” na czele z KACZYŃSKIM na Ukrainie, to LIDERZY DIASPORY ŻYDOWSKIEJ. Czy ZAANGAŻOWANIE KACZYŃSKIEGO WYNIKA Z TEGO, ŻE JEST ON WNUCZKIEM FRANCISZKI ŚWIĄTKOWSKIEJ – ŻYDÓWKI z Grenowki koło Odessy?

  https://www.facebook.com/notes/zbigniew-nowak/pogrobowcy-zurl-oun-upa-chc%C4%85-do-unii-europejskiej/565578073519308

 3. LUDOBÓJSTWO ZBRODNIARZY UPA I ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RP !!!
  .

  Image and video hosting by TinyPic
  .
  Ostatnio na Ukrainie, po fiasku negocjacji tego państwa, z tzw. Unią Europejską, wywołano w Kijowie wielkie demonstracje, mające na celu potępienie prezydenta Wiktora Janukowycza, który wstrzymał proces stowarzyszania Ukrainy z UE.

  Na tzw. Majdanie Niepodległości gromadzi się tłum, niby spontanicznie, jednak tak naprawdę kierowany przez kilka partii politycznych, odwołujących się do tradycji organizacji zbrodniczych typu OUN-UPA – można śmiało powiedzieć, że te twory polityczne, to partie postbanderowskie.

  Patrząc na relacje telewizyjne z tych wydarzeń widzimy flagi ukraińskie, flagi Unii Europejskiej i … tak, tak – to nie sen – banderowskie flagi czerwono-czarne !

  Przy aparatczykach tych postbanderowskich partii, pokazywali się na tych wiecach politycy z Polski: *JAROSŁAW KACZYŃSKI*, RICHARD HENRY CZARNECKI (Ryszard Czarnecki) i TOMASZ PORĘBA z PiS, oraz z PO: JACEK PROTASIEWICZ i PAWEŁ ZALEWSKI (dawniej z PiS).

  Można stwierdzić, że swoją obecnością i wygłaszanymi mowami, wspierali i legitymizowali te ukraińskie partie, jawnie odwołujące się do zbrodniczej przeszłości.

  LUDOBÓJSTWO ZBRODNIARZY UPA I ZAGŁADA POLAKÓW NA KRESACH II RP – WYKŁAD DR LUCYNY KULIŃSKIEJ !!!
  .

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/ludobojstwo-zbrodniarzy-upa-zaglada-polakow-na-kresach-ii-rp-wyklad-dr-lucyny-kulinskiej-2013-12

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s