Ks. prof. hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów !

palestyna33

.

„NIEMCY, SOWIECI, UKRAIŃCY z OUN UPA, ŻYDZI zgodnym CHÓREM i równie zgodnym DZIAŁANIEM, PARLI ku EKSTERMINACJI POLAKÓW i tę EKSTERMINACJĘ KRWAWO REALIZOWALI …

Z ŻYCIA PAŃSTWOWEGO należy USUNĄĆ wszelki OBCY NALOT odpowiedzialny za NISZCZENIE NASZEJ TOŻSAMOŚCI, za ROZKŁAD ETOSU i NARODOWEJ KULTURY, za RUINĘ GOSPODARCZĄ i KOLONIZACJĘ POLSKI, za SPRZEDANIE POLSKIEJ SUWERENNOŚCI, w wyniku czego staliśmy się WASALAMI EUROPEJSKIEJ BIUROKRACJI. ” !!!

*****

Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów.

Rewolucja ustrojowa… ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką „Manifestu komunistycznego”. Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego. Henryk Pająk w książce „Dwa wieki polskiej Golgoty” przytacza interesujący list rabina Barucha Levi do Karola Marksa. W liście tym czytamy, cytuję:

NARÓD ŻYDOWSKI w swym ZBIOROWISKU jest MESJASZEM. BĘDZIE PANOWAŁ nad CAŁYM ŚWIATEM, połączy RASY LUDZKIE, zniesie GRANICE, obali MONARCHIE i stworzy ŚWIATOWĄ REPUBLIKĘ, która DA OBYWATELSTWO WSZYSTKIM ŻYDOM. W tej NOWEJ ORGANIZACJI LUDZKOŚCI synowie IZRAELA zdobędą ŚWIAT. SYNOWIE tej samej RASY, tego samego TRADYCYJNEGO WYCHOWANIA staną się bez ŻADNEJ OPOZYCJI elementem KIEROWNICZYM. Przede wszystkim narzuci się masom robotniczym PRZYWÓDCÓW ŻYDOWSKICH. W ten sposób, wraz ze ZWYCIĘSTWEM PROLETARIATU RZĄDY NARODÓW zintegrowanych w tej REPUBLICE przejdą łatwo w RĘCE ŻYDÓW. WŁASNOŚĆ PRYWATNA będzie ZNIESIONA przez RZĄD RASY ŻYDOWSKIEJ, która będzie ADMINISTROWAĆ BOGACTWU PUBLICZNEMU. Tak sprawdzą się OBIETNICE z TALMUDU, że nadejdzie CZAS MESJASZA i ŻYDZI będą mieli w SWOICH RĘKACH BOGACTWA WSZYSTKICH NARODÓW ŚWIATA.” – cytowana książka, wydana w ubiegłym roku, dwa lata temu, str. 134.

Tego rodzaju idee były piastowane w kręgach żydowskich od dawna. Świadczy o tym interesująca odpowiedź Wielkiego Sanhedrynu mającego swoją siedzibę w Konstantynopolu na pytania Żydów hiszpańskich zmuszonych do przyjmowania chrztu. Tekst owej odpowiedzi pochodzi z roku 1492, a został opublikowany w książce Julio Inigrez de Medrano pt. „La silva curiosa” w Paryżu w 1608 r., na stronie 156-157. Oto ten tekst odpowiedzi tego właśnie Sanhedrynu z Konstantynopola:

Umiłowani bracia w Mojżeszu. Rada, jaką udziela wam wielki satrapa i rabini jest następująca:

1. Jeśli, jak mówicie, król Hiszpanii Ferdynand zmusza was abyście zostali chrześcijanami, to zgódźcie się na to, skoro nie macie innego wyjścia.

2. Jeśli, jak mówicie, wydano rozkaz pozbawienia was własności, to UCZYŃCIE WASZYCH SYNÓW KUPCAMI, aby mogli stopniowo POZBAWIĆ CHRZEŚCIJAN ich WŁASNOŚCI.

3. Jeśli, jak mówicie, czynione są zamachy na wasze życie, to UCZYŃCIE z waszych SYNÓW LEKARZY i APTEKARZY, aby i oni mogli ODBIERAĆ ŻYCIE CHRZEŚCIJANOM.

4. Jeśli, jak mówicie, że oni niszczą wasze synagogi, to CZYŃCIE z WASZYCH SYNÓW KANONIKÓW i KLERYKÓW, aby oni mogli NISZCZYĆ ich KOŚCIOŁY.

5. A jeśli chodzi o wiele innych utrapień, o których skarżycie się, to niech WASI SYNOWIE zostaną ADWOKATAMI i PRAWNIKAMI, aby stale mieszali się do SPRAW PAŃSTWA, tak, aby CHRZEŚCIJANIE UGIĘLI SIĘ pod WASZYM JARZMEM i abyście mogli PANOWAĆ nad NIMI i ZEMŚCIĆ SIĘ na NICH.

6. NIE ODSTĘPUJCIE od NAKAZÓW, jakie WAM DAJEMY, a przekonacie się, że tak jak teraz jesteście upokorzeni, tak w PRZYSZŁOŚCI OSIĄGNIECIE WŁADZĘ.

Podpisano: książę Żydów Konstantynopola.

Nie trzeba ukrywać, że Żydzi mieli swój plan nie tylko w stosunku do Hiszpanów.

Cytowany autor Henryk Pająk podaje druzgocące fakty na temat współdziałania Żydów z sowietami w procesie niszczenia polskiego narodu, jego inteligencji, jego patriotów, niezależności życia kulturalnego i duchowego – str. 212-224. Rozdział ten kończy się stwierdzeniem:

„Niemcy, sowieci, Ukraińcy z OUN UPA, Żydzi zgodnym chórem i równie zgodnym działaniem parli ku eksterminacji Polaków i tę eksterminację krwawo realizowali. A jak jest dzisiaj, po rzekomym upadku ZSRR, po rzekomym zwycięstwie polskiej „Solidarności”?

Stawia takie pytanie autor, str. 224. W jaki sposób Żydzi nadal spiskują przeciw Polsce, już nawet nie maskując się zbytnio, świadczy chociażby sprawa Jedwabnego, przedtem sprawa karmelu oświęcimskiego i obecnie bezprzykładna nagonka antypolska prowadzona w zagranicznych ośrodkach opiniotwórczych.

Wiele materiałów, chciałoby się powiedzieć, mrożącego krew w żyłach, zawiera inna książka Pająka pt. „Strach być Polakiem”, Lublin 1997. Naprawdę strach to wszystko czytać i dlatego nie chciałem także tego przytaczać w szczegółach. Nigdy jeszcze pod adresem Polski, narodu, który nikomu nie zawinił nie powiedziano tyle oszczerczych oskarżeń, nie wylano tyle jadu nienawiści. Dlaczego? Odpowiedź jest tylko jedna: jest to nienawiść pochodząca od szatana, który nie mogąc dosięgnąć Chrystusa w jego majestacie, uderza obelgami w naród, któremu Chrystus okazał swoją szczególną łaskawość chroniąc go w ciągu dziejów przed oczywistą niemal zgubą. Tak więc walka przeciw Polsce trwa nadal. Jest to jednak przede wszystkim walka duchowa, wymagająca mocniejszego przylgnięcia do tego, od którego płyną moce zwycięskie. „Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Wojna się jeszcze nie skończyła„.

Jak pisze Henryk Pająk, hitlerowski faszyzm militarny został obecnie zastąpiony przez faszyzm korporacji ponadnarodowych, niszczących państwa i narody. Ponadnarodowe struktury kolektywistyczne stały się tak potężne, że podboje militarne są już zbędne. Media stały się narzędziem korporacji nadnarodowych, podobnie jak w Niemczech były narzędziami nazistów – „Dwa wieki Golgoty”, str. 164.

Co robić? Tu próba jakby podsumowania, próba nadania kierunku naszej refleksji, naszym rozmowom. Należy najpierw wygrać wybory. W tym celu wszyscy patrioci, zwani także prawicą powinni się zjednoczyć w duchu miłości ojczyzny i solidarności, o której mówił tylekroć Jan Paweł II. Ten głos wielkiego proroka naszych czasów nie może zostać zlekceważony – mogłoby to oznaczać naszą ostateczną klęskę. Należy wrócić do prawa bożego w życiu publicznym. Należy jasno określić program polityczny oparty na katolickiej nauce społecznej. Polacy muszą znów stać się narodem zjednoczonym na gruncie swego tysiącletniego dziedzictwa wywodzącego się z Ewangelii i duchowego związku z Kościołem. Z życia państwowego należy usunąć wszelki obcy nalot odpowiedzialny za niszczenie naszej tożsamości, za rozkład etosu i narodowej kultury, za ruinę gospodarczą i kolonizację Polski, za sprzedanie polskiej suwerenności, w wyniku czego staliśmy się wasalami europejskiej biurokracji.

Sytuacja jest dramatyczna, tym bardziej wymaga stanowczych decyzji i ofiary z partykularnych interesów i zaściankowych sporów. Przejawem najgłębszej głupoty politycznej i aktem zdrady narodowej byłoby dobrowolne poddanie się pod rządy byłej partii komunistycznej, która łudzi i mami społeczeństwo kuszącymi obietnicami i hasłami, tak jak robiła to zawsze, zawsze kłamiąc i zawsze oszukując. Należy postawić zasadę, że żadna partia będąca spadkobierczynią PZPR nie może mieć miejsca w parlamencie.

Dla ocalenia Polski konieczna jest całkowita dekomunizacja i lustracja. Dopóki to się nie stanie, nie będziemy nigdy państwem niepodległym i suwerennym, a może w ogóle przestaniemy istnieć jako państwo. Już tak niewiele nam do tego brakuje – czy mamy na to pozwolić?

A więc należy wybrać pomiędzy tym defetyzmem, który został zamierzony przez wszystkie narzędzia walki psychologicznej, tej walki, którą bardzo dokładnie zdefiniował Hitler, a stosują ją również dokładnie nasi komuniści, a działaniem natchnionym odwagą, miłością ojczyzny, wiarą w Boga, zaufaniem wobec wszechmocy miłosiernego Boga, który nie chce opuścić narodu, jeżeli naród go również nie opuści.

 

http://www.radiomaryja.pl.eu.org/nagrania/20010901-bajda/20010901-bajda.html

9 uwag do wpisu “Ks. prof. hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów !

 1. Pingback: Ks. prof. hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów ! - 3obieg.pl | 3obieg.pl

 2. „ZAPOWIEDZIELI, że ZGINĘ z RĄK ŻYDÓW” – TALMUD ZDEMASKOWANY !!!.
  .
  .
  Image and video hosting by TinyPic
  .
  .
  Prezentujemy Państwu najlepszą i jedyną tak bogatą pracę w języku polskim demaskującą rabiniczne nauki Talmudu Babilońskiego (słowo talmud z j. hebr. znaczy nauka). Zachęcamy do czytania i pobierania e-booka na dyski twarde oraz do jego rozpowszechniania:

  EPILOG

  Łaskawy Czytelniku: W niniejszej pracy zacytowałem tylko bardzo niewiele ksiąg talmudycznych odnoszących się do chrześcijan. Dla zachowania zwięzłości tekstu i oszczędzenia wrażliwej duszy, pominąłem wiele innych, które mogłyby zostać włączone. Ale teksty, które zacytowałem, powinny wystarczyć, żeby wykazać, jak fałszywe są twierdzenia żydów, gdy mówią, że w Talmudzie nie ma nic, co uczy nienawiści i wrogości do chrześcijan.

  Jeśli cię to oburzyło, chrześcijański czytelniku, żeby poznać te straszne bluźnierstwa w niniejszej książce, nie kieruj swojego gniewu na mnie. Nie powiedziałem na początku o tym, że miałem opowiedzieć coś przyjemnego, a tylko żeby pokazać czego naprawdę uczy Talmud o chrześcijanach, i nie uważam żebym mógł to zrobić w bardziej odpowiedniej formie.

  Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli prawda nie jest miła dla każdego, to może być wielu, którzy staną się moimi wrogami za samo świadczenie o prawdzie. I przypominano mi o tym, zarówno przez prawo samego Talmudu, które grozi śmiercią „zdrajcom”, a bardziej przez ostrzeżenia tych, którzy doświadczyli działań podejmowanych przez żydów przeciwko tym, którzy ujawniają rzeczy dla nich niekorzystne. Zapowiedzieli, że zginę z rąk żydów. Próbując powstrzymać mnie przed napisaniem tej książki, niektórzy prosili mnie, bym przypomniał sobie o losie profesora Charini, który nagle zginął po tym kiedy podjął się tłumaczenia Talmudu na język lokalny. Inni przypominali mi o losie mnicha Didakusa z Wilna, konwertyty z judaizmu, który został okrutnie zamordowany; jeszcze inni o tych, którzy byli prześladowani za to, że ujawniali tajemnice religii żydowskiej. Jeszcze inni ostrzegali mnie przed niebezpieczeństwem wobec moich bliskich. „Ale ciebie żydzi zabiją”, powtarzano mi setki razy.

  Książka którą trzymasz w rękach jest najlepszym dowodem na to, że nie zważałem na ostrzeżenia przyjaciół. Uznałem, że nie warto milczeć tylko w zamian za moje bezpieczeństwo, podczas gdy szaleje konflikt między dwoma obozami „semitów” i „antysemitów”, z których każdy twierdzi, że walczy o prawdę, a ja wiem, że w żadnym z nich nie ma całej prawdy. Ale cokolwiek mi się wydarzy w wyniku tego co zrobiłem, przyjmę z zadowoleniem. Jestem gotów oddać swoje życie – NA TO PRZYSZEDŁEM NA ŚWIAT, ABY DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE (J 18:37)

  I B PRANAITIS


  .
  .
  Kliknij i pobierz e-book’a

  Click to access Talmud-zdemaskowany.pdf

 3. Pingback: Ks. Bajda o strasznych planach Żydów | forumemjot

 4. Pingback: O strasznych planach żydów | Wolna Polska - Wiadomości

 5. PALESTYŃSKIE DZIECI TORTUROWANE przez IZRAELSKĄ „ARMIĘ”: BITE, WYKORZYSTYWANE SEKSUALNIE, STRASZONE ŚMIERCIĄ !!!

  Demaskatorski film o skandalicznym traktowaniu palestyńskich dzieci przez izraelską armię: bite, wykorzystywane seksualnie, straszone śmiercią

  Australijska telewizja ABC wyemitowała film dokumentalny „Stone Cold Justice” poświęcony brutalnemu traktowaniu palestyńskich dzieci przez armię izraelską. Autorzy przedstawiają zeznania świadków, którzy opowiadają o m.in. metodach przesłuchiwania. Oprócz bicia, dzieci są straszone śmiercią oraz wykorzystywane seksualnie.

  W filmie przytoczony jest raport UNICEF-u, który potwierdza zeznania świadków. W raporcie podkreślono, że takie praktyki miały charakter instytucjonalny, powszechny i systematyczny.

  Do sprawy odniósł się również Izrael. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyznał, że praktyki żołnierzy były niedopuszczalne.

  Z kolei środowiska syjonistyczne i żydowskie w Australii oskarżyły twórców, że nie pokazali życia żołnierzy w szerszym kontekście – tj. nie przedstawili zagrożeń, które napotykają podczas codziennej pracy.

  Dzieci trafiały do aresztu najczęściej za rzucanie kamieniami. Ale dokument pokazuje, że Palestyńczycy są regularnie nękani przez izraelskich osadników, którzy czują się bezkarni, wiedząc, że władze nie będą interweniowały.

  Autorzy filmu podkreślają, że taka sytuacja może stworzyć pokolenie młodych Palestyńczyków, którzy będą żądni rewanżu w przyszłości…

  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/palestynskie-dzieci-torturowane-film-australijskiej-tv-2014-02

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s