Ukraińscy Żydzi piszą do Władimira Putina

putin man of year

Zdajemy sobie sprawę, że NA UKRAIŃSKĄ OPOZYCJĘ POLITYCZNĄ składają się RÓŻNE GRUPY. Są tam też NACJONALIŚCI, ale nawet ci NAJBARDZIEJ MARGINALNI NIE ODWAŻĄ SIĘ OKAZAĆ ANTYSEMITYZMU …” !!!

*****

Ukraińscy Żydzi napisali list do Władimira Putina. Przypominają w nim, że podobnie jak Rosjanie mieszkający na Krymie, mówią po rosyjsku, więc ich zdanie powinno być ważne dla rosyjskiego prezydenta.

Niestety, musimy przyznać, że stabilność NASZEGO KRAJU została zagrożona. To zagrożenie pochodzi ze strony rosyjskiego rządu, a dokładniej – osobiście od pana. To pana polityka podżegania separatyzmów i zwiększenia ucisku zagraża nam i wszystkim mieszkańcom Ukrainy” – piszą.

„NIE WIERZYMY, że ŁATWO PANA OSZUKAĆ. Świadomie wybiera pan kłamstwa i oszczerstwa z ogromnej ilości informacji na temat Ukrainy” – zaczynają przedstawiciele żydowskich środowisk. „Dobrze pan wie, że oświadczenie Wiktora Janukowycza (…) jest kłamstwem” – piszą.

Ukraińscy Żydzi zaznaczają też, że nieprawdą jest jakoby rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy byli poniżani i dyskryminowani. „Kwestie »przymusowej ukrainizacji« i »zakazów języka rosyjskiego«, tak popularne w rosyjskich mediach, są tylko w głowach tych, którzy o nich piszą” – czytamy.

Podpisani pod oświadczeniem stanowczo odrzucają też tezy o szerzącym się na Ukrainie antysemityzmie. Przeciwnie, zauważają, że Władimir Putin musiał pomylić Ukrainę z Rosją, gdzie w ubiegłym roku wzrosła liczba osób nastawionych negatywnie do Żydów.

Teraz, kiedy Ukraina przetrwała trudny okres, wielu z nas stanęło po różnych stronach barykady. Żydzi, tak jak wszystkie grupy etniczne, nie są jednomyślni wobec tego, co dzieje się na Ukrainie. Ale żyjemy w demokratycznym kraju i możemy sobie pozwolić na różnicę zdań” – czytamy.

Autorzy oświadczenia przypominają też, że w mediach próbowano ich straszyć „wyznawcami Bandery” i „faszystami”, którzy rzekomo chcą przejąć władzę na Ukrainie.

Zdajemy sobie sprawę, że NA UKRAIŃSKĄ OPOZYCJĘ POLITYCZNĄ składają się RÓŻNE GRUPY. Są tam też NACJONALIŚCI, ale nawet ci NAJBARDZIEJ MARGINALNI NIE ODWAŻĄ SIĘ OKAZAĆ ANTYSEMITYZMU ANI KSENOFOBICZNYCH ZACHOWAŃ. Wie pan też zapewne, że te grupy nacjonalistów są na Ukrainie kontrolowane przez społeczeństwo i nowy ukraiński rząd – nie można tego z kolei powiedzieć o rosyjskich neonazistach, zachęcanych do działań przez państwowe służby bezpieczeństwa” – czytamy.

Autorzy podkreślają też, że w nowym ukraińskim rządzie jest wielu przedstawicieli mniejszości etnicznych. Jak czytamy, znalazło się tam miejsce dla Ormianina, Żyda i dwóch Rosjan.

Niestety, musimy przyznać, że stabilność naszego kraju została zagrożona. To zagrożenie pochodzi ze strony rosyjskiego rządu, a dokładniej – osobiście od pana. To pana polityka podżegania separatyzmów i zwiększenia ucisku zagraża nam i wszystkim mieszkańcom Ukrainy” – piszą.

Władimirze Władimirowiczu, cenimy sobie troskę o bezpieczeństwo i prawa mniejszości narodowych mieszkających na Ukrainie. Nie chcemy jednak, byś chronił nas przez rozbijanie Ukrainy i anektowanie jej terytorium. Zdecydowanie apelujemy, aby nie ingerował pan w wewnętrzne sprawy Ukrainy, wrócił do ustaleń pokojowych i przestał wzmacniać prorosyjski separatyzm” – podsumowują.

Pod listem podpisało się kilkunastu przedstawicieli ukraińskich Żydów – duchowni, politycy, ekonomiści, historycy i dziennikarze.

(GK;JS)

 

http://wiadomosci.onet.pl/ukrainscy-zydzi-pisza-do-wladimira-putina/1t52k

_____________________________________________________________________________________

OPEN LETTER of UKRAINIAN JEWS to RUSSIAN FEDERATION PRESIDENT VLADIMIR PUTIN

.

Open letter of Ukrainian Jews to Russian Federation President Vladimir Putin.

.

To the President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin

 

Mr. President!

We are Jewish citizens of Ukraine: businessmen, managers, public figures, scientists and scholars, artists and musicians. We are addressing you on behalf of the multi-national people of Ukraine, Ukraine’s national minorities, and on behalf of the Jewish community.

You have stated that Russia wants to protect the rights of the Russian-speaking citizens of the Crimea and all of Ukraine and that these rights have been flouted by the current Ukrainian government. Historically, Ukrainian Jews are also mostly Russian-speaking. Thus, our opinion on what is happening carries no less weight than the opinion of those who advise and inform you.

We do not believe that you are easy to fool. You consciously pick and choose lies and slander from the massive amount of information about Ukraine. And you know very well that Victor Yanukovich’s statement concerning the time after the latest treaty had been signed that “…Kyiv is full of armed people who have begun to trash buildings, places of worship, churches. Innocent people have begun to suffer. People have simply been robbed and killed in the street…” are lies, from the first word to the very last.

The Russian-speaking citizens of Ukraine are not being humiliated or discriminated against, their civil rights have not been limited. Meanderings about “forced Ukrainization” and “bans on the Russian language” that have been so common in Russian media are on the heads of those who invented them. Your certainty of the growth of anti-Semitism in Ukraine also does not correspond to the actual facts. It seems you have confused Ukraine with Russia, where Jewish organizations have noticed growth in anti-Semitic tendencies last year.

Right now, after Ukraine has survived a difficult political crisis, many of us have wound up on different sides of the barricades. The Jews of Ukraine, as all ethnic groups, are not absolutely unified in their opinion towards what is happening in the country. But we live in a democratic country and can afford a difference of opinion.

They have tried to scare us (and are continuing their attempts) with “Bandera followers” and “Fascists” attempting to wrest away the helm of Ukrainian society, with imminent Jewish progroms. Yes, we are well aware that the political opposition and the forces of social protests who have secured changes for the better are made up of different groups. They include nationalistic groups, but even the most marginal do not dare show anti-Semitism or other xenophobic behavior. And we certainly know that our very few nationalists are well-controlled by civil society and the new Ukrainian government – which is more than can be said for the Russian neo-Nazis, who are encouraged by your security services.

We have a great mutual understanding with the new government, and a partnership is in the works. There are quite a few national minority representatives in the Cabinet of Ministers: the Minister of Internal Affairs is Armenian, the Vice Prime Minister is a Jew, two ministers are Russian. The newly-appointed governors of Ukraine’s region are also not exclusively Ukrainian.

Unfortunately, we must admit that in recent days stability in our country has been threatened. And this threat is coming from the Russian government, namely – from you personally. It is your policy of inciting separatism and crude pressure placed on Ukraine that threatens us and all Ukrainian people, including those who live in Crimea and the Ukrainian South-East. South-eastern Ukrainians will soon see that for themselves.

Vladimir Vladimirovich, we highly value your concern about the safety and rights of Ukrainian national minorities. But we do not wish to be “defended” by sundering Ukraine and annexing its territory. We decisively call for you not to intervene in internal Ukrainian affairs, to return the Russian armed forces to their normal fixed peacetime location, and to stop encouraging pro-Russian separatism.

Vladimir Vladimirovich, we are quite capable of protecting our rights in a constructive dialogue and in cooperation with the government and civil society of a sovereign, democratic, and united Ukraine. We strongly urge you not to destabilize the situation in our country and to stop your attempts of delegitimizing the new Ukrainian government.

Signed:

Josef Zisels Chairman of the Association of Jewish Communities and Organizations of Ukraine (VAAD) Ukraine, Executive Vice President of the Congress of National Communities of Ukraine

Alexander Suslensky D.Sc., Vice President of the Jewish Confederation of Ukraine, businessman

Andrei Adamovsky First Vice President of the Jewish Confederation of Ukraine, member of the “Hillel” Jewish Student organization Observation Council (citizen of Russia)

Rabbi Alex Dukhovny Head Rabbi of the Ukrainian Progressive Judaism communities

Rabbi Reuven Stamov Head Rabbi of the Ukrainian Traditional Judaism communities

Alexander Paskhaver Member of the VAAD Ukraine Coordation Council, economist

Leonid Finberg Director of the NaUKMA Center for the Studies of History and Culture of Eastern European Jewry, VAAD Ukraine Vice Chairman

Anatoliy Podolsky Director of the Ukrainian Center for Holocaust Studies, Vice Chairman of VAAD Ukraine

Igor Kuperberg Chairman of the Zionist Federation of Ukraine, Vice Chairman of VAAD Ukraine

Semen Belman Vice President of the Jewish Council of Ukraine, President of the Chernigiv Jewish Community

Alexander Gaidar Leader of the Union of Ukrainian Progressive Judaism Religious Communities

Vyacheslav Likhachev CNCU Chief expert in monitoring and analysing xenophobia and anti-Semitism, member of the VAAD Ukraine Coordination Council(citizen of Russia and Israel)

Michael Gold Editor-in-chief of the VAAD Ukraine newspaper “Hadashot”

Galina Haraz Engineer (citizen of Ukraine and Israel)

Igor Turov PhD in history, Director of the Jewish Studies Certificate Program of VAAD Ukraine, VAAD Ukraine Presidium member

Diana Gold VAAD Ukraine Presidium member

Alexander Roitburg Artist

Evgen Greben Director of the “Maccabi” Jewish Cultural and Sports Society (Kyiv)

Grigoriy Pickman “B’nei B’rith Leopolis” President

Igor Kerez VAAD Ukraine Trustee Board member, businessman

Artem Fedorchuk, Director of the Intarnationsl Centar on Jewish Education and Field Studies

(Signatures still being collected)

March 4, 2014

http://eajc.org/page32/news43672.html

2 uwagi do wpisu “Ukraińscy Żydzi piszą do Władimira Putina

 1. РУССКИЙ МАРШ – РУССКИЕ ИДУТ !!!
  .

  .
  Текст песни Жанна Бичевская – Русский Марш

  Русские идут сквозь тьму языческих веков
  Русские идут сквозь сонм поверженных врагов
  Русские идут, освобождая Третий Рим,
  Русские идут в Небесный Иерусалим.

  Марш марш марш.
  Русский марш, собираем на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и зажигаются огни
  Русские идут напомнить русским, кто они
  Русские идут разврат с насильем запрещать
  Русские идут не только русских защищать

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и тает над Россией ночь
  Русские идут любимой армии помочь
  Русские идут вперёд с сердцами высших проб
  Русские плюют на власть америк и европ

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут, не испугавшись пуль и ран
  Русские идут и призыват всех славян
  Русские идут со стягом Спаса во главе
  Русские идут по сердцу Родины – Москве

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Rosjanie idą przez ciemność wieków pogańskich
  Rosjanie idą przez wielu poległych wrogów
  Rosjanie idą , uwalniając Trzeci Rzym,
  Rosjanie idą do Niebieskiego Jeruzalem .

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą i zapalają się ognie
  Rosjanie idą przypomnieć Rosjanom, kim oni są
  Rosjanie idą zakazać przemocy i rozpusty
  Rosjanie idą nie tylko Rosjan bronić

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą i rozpływa się nad Rosją noc
  Rosjanie idą ukochanej armii pomóc
  Rosjanie idą na przód z sercami wyższej próby
  Rosjanie plują na władzę Ameryki i Europy

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą, nie boją się kul i ran
  Rosjanie idą i przywołują wszystkich Słowian
  Rosjanie idą ze znamieniem Zbawiciela na czele
  Rosjanie idą od serca Ojczyzny – Moskwy

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Tłumaczenie moje, dosłowne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s