List do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce

judaizatorzy 2

Czy dzisiejszy KLER prowadząc JUDAIZACJĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO nie sprzeniewierza się NAUCE CHRYSTUSA ?

_________________

2014-08-12

Jego Ekscelencja

Ksiądz Arcybiskup Metropolita / Biskup Ordynariusz

(List ten otrzymują wszyscy polscy biskupi ordynariusze i arcybiskupi metropolici – czyli wszyscy zarządcy polskich diecezji i archidiecezji)

Przewielebny Księże Arcybiskupie / Biskupie!

Dnia 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia NMP, mija termin – w którym prosiliśmy Wasze Ekscelencje i Eminencje o dokonanie Intronizacji Jezusa Chrystusa, naszego Pana – jako Króla Polski. Stosownie do wymagań objawionej Woli Bożej za pośrednictwem sł. Bożej Rozalii Celakówny.

Ponieważ Wasze Ekscelencje nie chcą być posłuszne Woli Bożej – nam pozostało tylko jedno. A mianowicie… Modlitwa, by spadła na Was widzialna kara Boża – taka jak spotkała Gehaziego, sekretarza proroka Elizeusza.

Prorok Starego Przymierza sam wezwał taką karę na swego najbliższego współpracownika. I w oczach ówczesnych Żydów zapewne następnego przywódcę duchowego narodu. (Elizeusz sam był wcześniej sekretarzem proroka Eliasza.) Prorok Elizeusz uznał zapewne, że jeżeli jego następcą ma być skorumpowany oszust, człowiek materialnie chciwy i zakłamany – to lepiej niech nie będzie żaden. I natychmiast tak się stało. Na Gehaziego spadł trąd Naamana Syryjczyka.

Pozwolę sobie przypomnieć, że jest to sprawa jednoznacznie uregulowana w teologii. Starczy spojrzeć do Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu, tom II-II, rozdz. I, ustęp 1, zagadnienie 95-te. Jak najbardziej można tak się modlić, o ile nie ma innego sposobu powstrzymania zła – jakie kto czyni. Śmiertelnie niebezpieczne zło może też mieć postać grzechu zaniechania.

Jest nam ogromnie przykro, że musiało do tego dojść. Ale ponieważ wielkie łaski Boże mogą przejść tylko przez Wasze ręce – nie mamy innego wyjścia. My nie chcemy ginąć ani jako ludzie, ani jako naród, ani tracić własne państwo – dlatego, że Wy (czy to z niewiary, czy z tchórzostwa, czy z wygodnictwa, czy dla innych nic nie wartych korzyści, czy z podporządkowania wrogim Bogu pseudo-siłom) – nie chcecie służyć Bogu Wszechmocnemu. Że wolicie kłaniać się i poniżać przed innymi fałszywymi potęgami. Że zmuszacie nas do modlitwy, aby On okazał Wam – kto jest Bogiem. I kto rządzi w Jego Kościele!

Nie przypuszczam, by plaga trądu Naamana Syryjczyka spadła na Was wszystkich od razu. Z pewnością Pan zacznie od najbardziej winnych i odpowiedzialnych – w rodzaju…

Wszelako gdy tak się stanie – najpokorniej prosimy: rozważcie, że dla dusz dotkniętych taką karą prawdopodobnie nie było już innego ratunku przed wiecznym potępieniem. A jedynie ta widzialna manifestacja Bożej wszechmocy.

Piszę ten list także dlatego – by wspomnieć o ratunku jaki jest dla tych, spośród Was, których plaga trądu dotknie. Ratunek ten jest zawarty w Objawieniach Matki Bożej z Nowej Osuchowej. To najbardziej niezwykłe Objawienia Matki Bożej, jakie miały miejsce na całym świecie i w całej historii Kościoła. Na tym miejscu zostały obiecane najbardziej niezwykłe cuda uzdrowień duchowych i fizycznych. Żadne inne Objawienia NMP na świecie nie zawierają w sobie takich obietnic Bożych, tak wielkich. W Nowej Osuchowej powstanie najważniejsze na świecie sanktuarium Chrystusa Króla.

Pozwolę sobie na uwagę, że Objawienia w Nowej Osuchowej zawierają też element potwierdzenia ich prawdziwości. To trochę tak, jak z przepowiedniami św. Hildegardy, doktora Kościoła – na temat przyszłości Ameryki. Skąd mistyczka w XII wieku mogła wiedzieć, że po drugiej stronie oceanu (Atlantyku – średniowiecze znało tylko jeden ocean) – jest wielki ląd i tam powstanie wielkie państwo, które szybko stanie się najsilniejszym krajem świata? I będzie to dziwne państwo – bowiem nie stworzy go lud mówiący jednym językiem, wręcz przeciwnie, ludzie z bardzo różnych narodów i plemion, mówiący bardzo różnymi językami? I jak potem mogła opisywać, z dużym stopniem uszczegółowienia, upadek tego kraju? Co właśnie zaczęło się dziać. Jest oczywiste, że mogła tylko w oparciu o prawdziwy dar proroczy.

Podobnie w Nowej Osuchowej… Skąd mogła prosta polska wieśniaczka, pani Marianna Andryszczyk, operować taką terminologią, jak „Dolina Jozafata”? Z jednego źródła: Matka Boża tak jej powiedziała!

Dlatego polecam Was wszystkich szczególnej łasce i opiece Matki Bożej – Królowej Polski z Nowej Osuchowej – i Jej Królewskiego Syna, którego niepojęta Wszechpotęga jest równa jedynie Jego łaskawości i niepojętemu Miłosierdziu. O niech On długo już nie musi prosić, by Jego zbuntowane stworzenia zechciały uznać Go za Króla!!!

Załączam kilka uwag na temat polityki, moim zdaniem kluczowo ważnych. Ośmielam się tak uczynić dlatego, że w Polsce nie ma dobrej informacji politycznej. Ani tym bardziej wojskowej czy ekonomicznej.

Pozostaję z zapewnieniami o pamięci w modlitwie. 

(…), Rycerz Jezusa Chrystusa Króla Polski. 

Uwagi na temat aktualnej sytuacji politycznej Polski.

Bezpośrednie zagrożenie bytu naszej ojczyzny spostrzeże teraz każdy. Sytuacja aż nadto przypomina tę sprzed wybuchu II wojny światowej. Zbliża się 75 rocznica Kampanii Wrześniowej. Obecnie Niemcy realizują wobec Polski kilka scenariuszy. Tak się zawsze robi w polityce. Jednocześnie realizuje się kilka wariantów. A potem finalny wybór zależy od okoliczności. Oczywiście celem niemieckim są co najmniej granice z 1937 roku. (Mają te granice nadal wpisane w swoją konstytucję, tzw. Prawo podstawowe. Nigdy z tego nie zrezygnowali.) W tym celu w wariancie pierwszym Polska jest doprowadzana do finansowego bankructwa. Tę politykę realizował „habler-Deutsche” (jak nazywa go niemiecka prasa) – Donald Tusk. (Ostatnio w niełasce z powodu braku gorliwości w popieraniu rezunów na Ukrainie.) Dalej – potencjalnie gra się na wariant możliwej w Polsce wojny domowej – i wykazanie, że Polacy sami rządzić się nie potrafią. A dodatkowym wariantem jest doprowadzenie do dużej wojny w Europie środkowej i wschodniej – dla przesunięcia granic Niemiec na wschód, jest to wariant potencjalnie najlepszy. Inaczej nie sposób zrozumieć, dlaczego Niemcy „włożyli” w promocję partii neo-Banderowców 10 miliardów Euro. Na ideologii rezunów – jawnie nazistowskiej – dużego państwa ukraińskiego zbudować, ani choćby umocnić, się nie da. Ale doprowadzić do wojny można – o tak, nawet jak najbardziej.

Ekscelencjo!

A jakie scenariusze wobec Polski realizują inne narody czy siły wpływu na ich usługach, już winne – jak i Niemcy – najstraszniejszych kłamstw przeciwko Polakom – pozostawiam domyślności Waszej Ekscelencji. O niesłychanych bogactwach Polski nacje te i siły wpływu wiedzą. Tylko Polacy nic nie wiedzą. Tym wrogom narodu polskiego potrzeba w Polsce tylko jednego: wielkiej depopulacji Polaków!

Te niezmierzone bogactwa Polski niech mi będzie wolno wyliczyć choćby pobieżnie: złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie (według wycen z 2010 roku warte więcej niż wszelkie zadłużenie Polski); niesłychanie bogate złoża Molibdenu i Wolframu pod właściwie cała Jurą Krakowsko-Częstochowską; złoża węgla kamiennego na Lubelszczyźnie (500 mld ton najwyższej jakości antracytu, idealnego m.in. do produkcji włókna węglowego czy hydrogenizacji w paliwa: ropę czy benzynę); fenomen geotermalny na 75% powierzchni kraju (według wiarygodnych ekspertyz w przeliczeniu na tzw. tony paliwa umownego – ponad 70 razy przewyższający wartość zasobów ropy i gazu po dnem Morza Północnego); złoża gazu ziemnego i ropy naftowej (na przykład o wielkich złożach gazu i ropy na Podlasiu wiedziała już II Rzeczypospolita i budowę II COP planowano w trójkącie Zambrów-Grodno-Mosty, tam miano lokować m.in. przemysły najbardziej energochłonne, dziś do tych bogatych w gaz i ropę regionów Polski należy jeszcze dodać Mazowsze, Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, Pomorze Zachodnie, Dolny Śląsk – i najbogatszy region Przedkarpacki, od Mielca po Rzeszów); największe na świecie złoża węgla brunatnego na Dolnym Śląsku – przy okazji najwyższej jakości; itd., itp. A powyżej wymieniliśmy tylko złoża i zasoby do tej chwili w ogóle nie eksploatowane!

Ekscelencjo!

Z czego wynika kryzys na Ukrainie? To jest w miarę proste. W chwili obecnej jeśli chodzi o światowy produkt gospodarczy brutto, USA ciągle wytwarzają jego 22%, Chiny przeszło 12%, Rosja 4%, a Unia Europejska 30%.

W Polsce wiele mówi się teraz o masonerii. Prawdziwie ważne jest jednak – co robią siły wydające masonerii rozkazy. A tu – tak, jak przewidywaliśmy w USA – wydaje się, że rozpoczęła się walka pomiędzy tradycyjną elitą świata, a rzucająca jej wyzwanie sektą z Rosji.

Do świadomości sterników polityki USA w końcu dotarło, że sekta rządząca Rosją narzuciła agenturalną kontrolę krajom UE – z wyjątkiem, jak się wydaje, Anglii. Owi sternicy, zdaje się zrozumieli, że sekta, która rządzi Rosją (a rządzi od 1917 roku, gdy dokonała w niej rewolucji zwanej bolszewicką) – jest także dla wielkich rodów bankierskich śmiertelnie niebezpieczna. Rosja przejmująca kontrolę nad UE – to cios w USA. Ameryka, cóż – Rosji na przejęcie kontroli nad Europą nigdy nie pozwoli. Ale też nie chcą tego Chiny – by Rosja zmodernizowała się na koszt krajów UE. Dlatego USA ma obecnie w swojej polityce ciche, ale konsekwentne poparcie Chin.

Tyle, że sternicy politycy Rosji, gdy zrozumieją, że zostali osaczeni – podpalą świat.

Owa sekta, o której mowa, opanowała po tzw. upadku komunizmu pewien mały, lecz bardzo ważny kraj na Bliskim Wschodzie. Nie mogąc odeprzeć presji USA – sekta wyda rozkaz ataku rakietowego na Iran i wciągnie Amerykę w wojnę ze światem Islamu. A przy okazji w drastyczne embargo OPEC na dostawy ropy naftowej. Przy okazji także dla wszystkich sojuszników USA.

Ekscelencjo!

W przededniu 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej możemy stwierdzić jedno: III wojna światowa już się rozpoczęła. Może nieco w sposób pełzający. Ale przed 1939 rokiem też była aneksja Austrii i zajęcie Czech. Aneksja Austrii – aneksja Krymu… Niemcy Sudeccy – Rosjanie Donieccy, itp., itd. …

Oczywiście – wy w Polsce macie inny typ informacji. A raczej brak informacji. My to nazywamy tu w Chicago: biciem emocjonalnej piany przez ubeckie telewizornie, prasę czy radio.

Ekscelencjo!

Ale przecież Wy, hierarchowie, jesteście doświadczonymi ludźmi. Z ciekawości zapytam – Wy tego wszystkiego, co się dzieje – nie widzicie??? Tej zbliżającej się do Polski wielkiej wojny i eksterminacji narodu polskiego? 500 km od wschodniej granicy Polski już się biją – np. pogrom w Odessie… A co, może Polska nie jest w ten ukraiński konflikt uwikłana? A co będzie, jeżeli nastąpi szybka eskalacja konfliktu? Bo są tylko dwie możliwości: każdy konflikt może wygasnąć albo ulec eskalacji. Tertium non datur est. A jakie mogą być skutki dużych działań wojennych dla kraju, który w ogóle nie posiada obrony przeciwlotniczej dalekiego i średniego zasięgu?

Jeszcze raz polecając Was Królowej Polski z Nowej Osuchowej

(…), Rycerz Jezusa Chrystusa Króla Polski.

Członek Zarządu (Komandorii) Stowarzyszenia Katolików Świeckich pod Patronatem Chrystusa Króla Komandor RPL (Rzecznik Poprawnej Liturgii) (…)

CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT !!!

3 uwagi do wpisu “List do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce

 1. *** HEBRAIZACJA KOŚCIOŁA ***
  .
  Image and video hosting by TinyPic
  .
  ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE i KOMITET ds. DIALOGU z JUDAIZMEM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI uzgodniły, że ŻYDZI NIGDY NIE POPEŁNIALI MORDÓW RYTUALNYCH !!!

  Nie wiemy jednak, czy te uzgodnienia post factum dotyczą tylko terytorium Polski, w jej obecnych i historycznych granicach, czy też obejmują swoim ożywczym rażeniem cały świat.

  (…)
  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/04/10/hebraizacja-chrzescijanstwa/

 2. Pingback: List do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce | forumdlazycia Tradycji Katolickiej

 3. Jedni odbijają piłeczkę do drugich: forum dla życia do konwentu i vice versa, a kto napisał ten list, nie wiadomo, jakiś bezimienny rycerz z zakutą przyłbicą, bardzo odważny, żeby go nikt nie rozpozna. Przecież taki anonim zostanie wrzucony do kosza! Maria Flis

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s