Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016

„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO, A SŁOWO BYŁO U BOGA, I BOGIEM BYŁO SŁOWO. ONO BYŁO NA POCZĄTKU U BOGA. WSZYSTKO PRZEZ NIE SIĘ STAŁO, A BEZ NIEGO NIC SIĘ NIE STAŁO, CO SIĘ STAŁO.” – Jan 1, 1-18 _____________ Wszystkim Członkom i Sympatykom Konwentu Narodowego Polski oraz wszystkim Polakom w Kraju i poza Jego granicami,…

ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda – O strasznych planach Żydów

„UZNAĆ ANTYSEMITYZM ZA ZDRADĘ GŁÓWNĄ. TĘPIĆ GO NA KAŻDYM KROKU. JEŻELI STWIERDZI SIĘ, ŻE JAKIŚ POLAK JEST ANTYSEMITĄ NATYCHMIAST NALEŻY GO ZLIKWIDOWAĆ PRZY POMOCY WŁADZ BEZPIECZEŃSTWA LUB BOJÓWEK PPR, JAKO FASZYSTĘ, WROGA LUDU I USTROJU” – Jakub Berman, żyd _________ Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów została z całą precyzją zastosowana…