About

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„BYĆ MOŻE WYDANA DZISIAJ NASZEJ SŁABOŚCI WOJNA, JUTRO POZWOLI POKONAĆ NAJWIĘKSZE PRZED OJCZYZNĄ RZUCONE PRZESZKODY” !!!

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Patrioci,

Sytuacja jaka wyłoniła się w trakcie kolejnej farsy demokratycznej, określanej przez twórców i realizatorów postanowień „paktu okrągłego stołu” ironicznym mianem „wyborów”, obnażyła wielką słabość środowisk narodowo-patriotycznych. Pokazała także permanentną już niedojrzałość polityczną wielu liderów, którzy pragną za wszelką cenę uchodzić za wodzów odnowy Państwowości Polskiej, bądź rolę taką cynicznie odgrywać. Bezmiar mizerii, jaki bije z postaw i dążeń tych osób, moglibyśmy uznać za ich prywatną sprawę, gdyby nie fakt wyjątkowej niezwyczajności materii, z którą wiąże się ich działalność. Wszystko to powoduje, że te, delikatnie rzecz ujmując, niefrasobliwe i egoistyczne zachowania, rzutują na społeczną ocenę całego obozu patriotyczno-narodowego, i zarówno odium śmieszności ich poczynań, jak i ostentacyjna słabość, nacechowana organiczną niemocą do prowadzenia jakiejkolwiek polityki – nie mówiąc już o Polityce Narodowej – okrywa hańbą i dyskredytuje nas wszystkich.

Z tym trzeba raz na zawsze skończyć!!!

Podstawowym zatem zadaniem, jaki dzisiaj przed nami staje, jest krytyczna ocena tych zachowań i tych ludzi. Wygranie wojny z tym pozoranctwem; z tą, pozbawioną wyobraźni politycznej bylejakością; z tym, lekkim traktowaniem najważniejszych Spraw Narodowych; z tą w końcu przyrodzoną impotencją organizacyjną – jest podstawą i niezbędnym warunkiem wygrania wojen innych, od których zależy dzisiaj byt Narodu Polskiego i dalsze istnienie Jego Państwa. Jesteśmy przekonani, że tylko zdecydowane i konsekwentne działanie Patriotów Polskich może zwycięstwo to zapewnić, chociaż z pewnością wielu, nie rozumiejących tych pilnych potrzeb, może krytyki tej nie przyjąć lub zgoła nadal nie dostrzegać szkodliwości prowadzonych przez siebie działań.

W związku z powyższym proponuje się:

1.   Przemianowanie niniejszego spotkania roboczego, zorganizowanego przez inicjatorów i twórców Porozumienia Łódzkiego, na I Konwent Narodowy Polski. Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołają Radę Przedstawicieli i wybierają Przewodniczącego Konwentu, który będzie prowadził obrady Konwentu i kierował jego pracami do następnego posiedzenia. Termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli. Przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2.  Do obowiązków Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli będą należały; czuwanie nad poprawną realizacją zgłoszonych i przyjętych przez Delegatów na Konwent uchwał oraz budowa bazy społecznego poparcia dla działań Konwentu. Członkowie Rady Przedstawicieli są, w przerwach miedzy Konwentami, terenowymi reprezentantami Konwentu i odpowiadają za postęp planowych działań i nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami patriotyczno-narodowymi. Ich pracę kieruje Przewodniczący Konwentu.

3. Delegaci na Konwent stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej. Ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów. W przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych. Do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej. Ich pracę koordynują Członkowie Rady Przedstawicieli.

4. Zarówno kadencja Przewodniczącego Konwentu, jak i Rady Przedstawicieli trwa do zakończenia Okresu Konwentowego, a więc do posiedzenia kolejnego Konwentu, gdzie, po sprawozdaniu z działalności w powierzonym Okresie Konwentowym, dokonywana jest ocenia ich pracy przez Delegatów na Konwent i odbywa się głosowanie nad przedłużeniem kadencji lub wybór nowego Przewodniczącego Konwentu i wymiana całości lub części Członków Rady Przedstawicieli.

5.   W związku z zakładanym przyrostem ilościowym środowisk i ugrupowań patriotycznych, angażujących się w pracę Konwentu, zakłada się konieczność bieżącego poszerzania składu Rady Przedstawicieli. Kandydatury nowych Członków winny być zgłaszane do Przewodniczącego Konwentu, a oficjalny ich wybór do Rady, po akceptacji przez Delegatów na Konwent, odbywać się będzie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Konwentu.

6.    Bezpośrednim celem kolejnych Konwentów będzie wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Patriotycznego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego.

7.   Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych w kraju proponuje się, aby kolejne Konwenty odbywały się w różnych miejscach Polski a ich organizacja była okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji.

8.   Zaleca się przygotowanie oficjalnego komunikatu dla mediów o powołaniu Konwentu Narodowego Polski i o głównych celach jego inicjatywy.

Osobny Apel, z zaproszeniem do koniecznej dla dobra Ojczyzny, współpracy, powinien być skierowany do Hierarchii Kościoła Katolickiego, mediów katolickich i Rektorów Szkół Wyższych, jako do potencjalnie świadomej Spraw Narodowych warstwy inteligencji. Należy dążyć do sytuacji, aby wspomniany apel mógł być przekazany do rąk własnych adresatów, najlepiej po wcześniejszych rozmowach z Przedstawicielami Konwentu.

9.   Zakładając spodziewaną blokadę mediów, oficjalnego, antynarodowego nurtu, postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych nam środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji. Ponadto należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa.

Dlaczego zdecydowaliśmy się nadać priorytet działalności organizacyjnej?

Wydaje się, że bez odzyskania niezbywalnej własności Narodu Polskiego, jaką jest Państwo Polskie, jakakolwiek gruntowna jego naprawa będzie niemożliwa – systemowo niewykonalna. Powinno nam zatem zależeć na tym, aby w działaniach naszych główny ciężar położyć na odebranie skradzionego Państwa, a to oznacza konieczność koncentracji na budowie bazy społecznej i utworzeniu skutecznych struktur terenowych Ruchu Patriotyczno –Narodowego – w tym, pozyskanie dla Ruchu istniejących już struktur partii i ugrupowań patriotycznych, również z pominięciem liderów, których celem jest środowiskowy izolacjonizm, zgromadzonych wokół siebie, w imię haseł narodowych, osób, i partykularne, najgorzej pojmowane cele, często godzące wprost w interes Narodu Polskiego.

Nie znaczy to wcale, że należy całkowicie zaniechać pracy nad ideą ustrojową i reformą Państwowości Polskiej – absolutnie NIE. Wydzielone w niedługim czasie zespoły zadaniowe powinny ją kontynuować i prowadzić w sposób jeszcze bardziej zorganizowany i systematyczny, uwzględniając napływające sugestie i propozycje jak najlepszych i jak najskuteczniejszych rozwiązań.

Być może wydana dzisiaj naszej słabości wojna,

jutro pozwoli pokonać największe przed Ojczyzną rzucone przeszkody.

Marek Delimat

Grupa Inicjatywna

Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego

http://komitetnarodowy.pl/komitet/historia/item/785-porozumienie-%C5%82%C3%B3dzkie-propozycja-dzia%C5%82a%C5%84

******

KONWENT NARODOWY POLSKI

sprawy bieżące:

konwent-narodowy-polski@o2.pl

sprawy organizacyjne:

Biuro Koordynatora ds. Organizacyjnych

Konwentu Narodowego Polski

biuro-koordynatora-knp@o2.pl

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s