Żydomasońskie źródła antymasońskich ruchów narodowych

. „PONAD KOŚCIOŁEM i PAŃSTWEM zbudujemy WŁADZĘ TRZECIĄ, NAJWYŻSZĄ” !!! ***** Aby zilustrować naszą tezę i urozmaicić ten nieco nudny, bo bardzo skondensowany wywód, a także pokazać do jakiego stopnia mają aktualne znaczenie historyczne odniesienia, przedstawimy mechanizm pewnych inicjatyw masońskich. Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut…

Diecezja Rouen wyprzedaje zabytkowe ornaty, stuły, kielichy, cyboria, monstrancje, relikwiarze (z zawartością!)

POD numerem 16 znaleźć MOŻNA nawet RELIKWIARZ z końca XVIII wieku ZAWIERAJĄCY fragmenty PRAWDZIWEGO KRZYŻA NASZEGO ZBAWICIELA JEZUSA CHRYSTUSA !!! ***** To, co pokolenia wiernych fundowały i darowały przez setki lat, posoborowa barbaria, której komornik wisi nad głową wynosi z Domu i wyprzedaje, jak jakiś menel na głodzie alkoholowym. Aukcja odbyła się wczoraj. Katalog można…

Bp Richard Williamson – Holocaust jest świecką religią Nowego Porządku Świata !

„WSZYSTKO TO, co ZNAMY jako „HOLOCAUST” służy jako ŚWIECKA RELIGIA NOWEGO PORZĄDKU ŚWIATA – AUSCHWITZ zastąpiło KALWARIĘ, KOMORY GAZOWE zastąpiły KRZYŻ NASZEGO PANA, a „6 MILIONÓW” odgrywa ROLĘ ODKUPICIELA” !!! ***** Bp Richard Williamson to bez wątpienia jeden z najbardziej znienawidzonych biskupów katolickich na świecie. Bezkompromisowy w obronie Wiary, bezkompromisowy w poglądach nienależących do sfery…

Atak na duchownego podczas Marszu Niepodległości

CZY WARSZAWSKA TĘCZA i GWAŁTOWNIE NARASTAJĄCA FALA WROGOŚCI WOBEC KATOLIKÓW, MOŻE BYĆ OZNAKĄ ROZPOCZĘCIA BUDOWY NA OBSZARZE POLSKI KOLEJNEJ, ŻYDOWSKIEJ AUTONOMII ?!!!  ***** Ks. Łukasz Szydłowski został zaatakowany podczas tegorocznego Marszu Niepodległości. Duchowny brał w nim udział wraz z młodzieżą ze szkoły prowadzonej przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Gdy ksiądz Łukasz Szydłowski wraz z…

Lucyfer burzy świat, który znaliśmy – jego domeną jest piekło …

APOKALIPSA W TOKU ?!!   Polecam wzruszający, szokujący film o wyburzaniu Kościoła Saint-Jacques w Abbeville we Francji. 12 września 1939 roku odbyła się w Abbeville brytyjsko-francuska konferencja, na której zdecydowano o nieudzielaniu Polsce pomocy w walce z Niemcami. Po pięciu latach – we wrześniu 1944 roku – wyzwolone zostało właśnie przez Polaków: I Dywizję Pancerną…

Światowy Kongres Żydów zadowolony z deklaracji Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

JEST POPARCIE DLA BESTIALSKIEGO MORDOWANIA ZWIERZĄT NA POLSKIEJ ZIEMI !!! Prezes WJC, Ronald S. Lauder w imieniu Światowej Organizacji Żydów przyjął z zadowoleniem wiadomość o poparciu jakie udzieliło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski żydowskim staraniom o zniesienie zakazu uboju rytualnego w Polsce. 2 września 2013 Ojciec Święty Franciszek przyjął na audiencji delegację Światowego Kongresu Żydów w…

Żydowski terror wobec katolików w Izraelu

„JEZUS BYŁ BĘKARTEM, A CHRZEŚCIJANIE TO MAŁPY I NIEWOLNICY” – OTO CO MYŚLĄ O NASZYM PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE „starsi bracia” ŻYDZI ?!!! Żydowski terror wobec katolików w Izraelu jest tematem tabu. Przemilczanym wyłomem w kreowaniu pozytywnego wizerunku Izraela stał się ostatnio artykuł „Śmierć gojom” autorstwa Jerzego Szczygła z nr.36 Gościa Niedzielnego. 21 sierpnia 2013, żydowscy…

O trwałości Kościoła katolickiego

„DZISIEJSZYCH ŻYDÓW PIEKIELNA ROBOTA NIE ZDOŁA OBALIĆ I ZNIWECZYĆ DZIEŁA BOŻEGO, USUNĄĆ ZE ŚWIATA TEJ CUDOWNEJ BUDOWY, SPOCZYWAJĄCEJ NA NIEWZRUSZONEJ OPOCE: BRAMY PIEKIELNE NIE PRZEMOGĄ KOŚCIOŁA” – „GODNOŚĆ PIOTRA NIE GINIE W NIEGODNYM DZIEDZICU”!!!   „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka; a na tej opoce zbuduję Kościół mój; a bramy piekielne nie zwyciężą…