Słowo troski pasterskiej w dłuższym dzisiaj wywodzie, wzmacniające i pożyteczne na czasy pomieszania powszechnego

„PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II PAN BÓG NIE ZMIENIŁ POGLĄDÓW” !!!   „Ja jestem (…) prawdą”   (J 14, 6). „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony”   (Mk 16, 16). „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,…