Podsumowanie Smilera dotyczące wątku Nostardamusa i III Wojny Światowej

„POLSKA i FRANCJA będą PRZYWÓDCAMI ŚWIATA” !!! ___________________ PRELUDIUM ZNISZCZENIA świat przed wybuchem III wojny światowej 1. „Dekada superterroryzmu” oraz katastrofy naturale (m.in. wywołane działalnością człowieka). 2. Rewolucja we Włoszech spowodowana rządami amanta i rozpustnika. 3. Wojna domowa we Francji wywołana przez mniejszości muzułmańskie. 4. Zamieszki w Anglii po objęciu tronu przez nowego króla. 5.…

ISIS przygotowuje Gojów do życia po III wojnie światowej

CO ROBIĆ, gdy „HISTORIA i ARCHEOLOGIA okazały się być dwiema najbardziej zatwardziałymi ANTY-JUDEJSKIMI DZIEDZINAMI BADAŃ?” – ZNISZCZYĆ CAŁĄ HISTORIĘ GOIM !!! ***** Od red. (Sabba) Nietzsche powiedział o wojnie francusko-pruskiej 1870: „Żadna ofiara nie jest zbyt duża w wojnie o naszą kulturę”. _________ To co wydarzyło się ostatnio w Niniwie i Mosulu to prawie zbrodnia…