Alarm najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej !

PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI ! Piaseczno dn. 02 listopada 2014 r. Tadeusz CICHOCKI Radosna 1 05-500 Piaseczno Tel./fax.: (22) 756-16-41 Tel.: 728-203-767 E-mail: tcichocki@tcichocki.pl http://www.tcichocki.pl Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa . Sztab Generalny Wojska Polskiego ul. Rakowiecka 4a 00-904 Warszawa .…