Jobbik: „Nowy rząd Ukrainy jest szowinistyczny i nieprawowity”

ZACHÓD POSTĘPUJE w sposób PEŁEN HIPOKRYZJI, przedstawiając ROSJĘ, jako GŁÓWNEGO WINOWAJCĘ. „ZACHÓD PRAGNIE ROZSZERZENIA SWOJEJ STREFY WPŁYWÓW NA WSCHÓD, BY ROZCIĄGNĘŁA SIĘ ONA POZA EUROPĘ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ, KTÓRĄ JUŻ KUPILI I WYEKSPLOATOWALI” !!! ***** Jobbik żąda, by rząd węgierski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęły środki dla ochrony węgierskiej mniejszości etnicznej w Obwodzie Zakarpackim. Jobbik twierdzi również,…