Wałęsa – grabarz nadziei Polaków

OFIARA czy SPRAWCA ?!!   Od kilku dni w Polsce, i za pośrednictwem władz krajowych, reklamuje się nachalnie film Andrzeja Wajdy gloryfikujący Wałęsę, „Człowiek Nadziei”. Film jednak nie wywołuje oczekiwanego zainteresowania, ale propagujący go nie liczyli na zainteresowanie nim w kraju. Liczyli raczej na zauważenie go przez propagandę za granicą. Stąd wywołanie tam wielkiego szumu…