Podsumowanie Smilera dotyczące wątku Nostardamusa i III Wojny Światowej

„POLSKA i FRANCJA będą PRZYWÓDCAMI ŚWIATA” !!! ___________________ PRELUDIUM ZNISZCZENIA świat przed wybuchem III wojny światowej 1. „Dekada superterroryzmu” oraz katastrofy naturale (m.in. wywołane działalnością człowieka). 2. Rewolucja we Włoszech spowodowana rządami amanta i rozpustnika. 3. Wojna domowa we Francji wywołana przez mniejszości muzułmańskie. 4. Zamieszki w Anglii po objęciu tronu przez nowego króla. 5.…