Wykluczeni z godności

KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ „MÓWIŁ o ODCHODZENIU od IDEI SOLIDARNOŚCI przez OBECNY SYSTEM NEOLIBERALNY” – „PIELGRZYMI ODPOWIADALI OKLASKAMI” !!! Stanowczy głos przeciw polityce wykluczania z przestrzeni Ojczyzny całych grup społecznych zabrzmiał wczoraj na Jasnej Górze. – Nie można stwarzać fikcji wolności – podkreślał ks. abp Sławoj Leszek Głódź, zwracając uwagę, że polska praca często…