O trwałości Kościoła katolickiego

„DZISIEJSZYCH ŻYDÓW PIEKIELNA ROBOTA NIE ZDOŁA OBALIĆ I ZNIWECZYĆ DZIEŁA BOŻEGO, USUNĄĆ ZE ŚWIATA TEJ CUDOWNEJ BUDOWY, SPOCZYWAJĄCEJ NA NIEWZRUSZONEJ OPOCE: BRAMY PIEKIELNE NIE PRZEMOGĄ KOŚCIOŁA” – „GODNOŚĆ PIOTRA NIE GINIE W NIEGODNYM DZIEDZICU”!!!   „A ja tobie powiadam, iżeś ty jest opoka; a na tej opoce zbuduję Kościół mój; a bramy piekielne nie zwyciężą…