III RP – twór na osnowie kłamstwa totalnego

„NIGDY w DOTYCHCZASOWEJ HISTORII POLSKI, SPOŁECZEŃSTWO nie było tak OTUMANIONE i na dodatek CAŁKOWICIE POZBAWIONE jakichkolwiek AUTENTYCZNYCH PRZYWÓDCÓW ogólnonarodowego formatu„  _________ „Albowiem królestwo Boże nie polega na słowach, ale na czynie” – św. Paweł, List do Koryntian Kilka dni temu Obama i Putin osiągnęli porozumienie w sprawie zawieszenia broni w Syrii.  Trudno traktować je inaczej…