Prezydent Przemyśla wydaje 12 mln zł na kultywowanie pamięci o UPA

PRZEMYŚL – JESZCZE POLSKI czy JUŻ UKRAIŃSKI !!! ***** W projekcie budżetu miasta Przemyśl pt. “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2010-2015” znajdziemy zapis, gdzie postanowiono przeznaczyć 900 tys. zł na ochronę, konserwację Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Przemyślu. Na wymienionym wyżej cmentarzu spoczywają żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy jeszcze w 1946 roku atakowali i mordowali…