Stocznia Gdańska – proces w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa przeciwko Bogdanowi Borusewiczowi i Lechowi Wałęsie

Szanowni Państwo, Przesyłam zaproszenie na proces i parę zdań w sprawie. Przyjdźcie w środę na proces, zażalenie na Postanowienie IPN  w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa przeciwko Bogdanowi Borusewiczowi i Lechowi Wałęsie za działania wbrew społeczeństwu i polskiej racji stanu, podczas strajku sierpnia’80. Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe, Wydział II Karny sygn. akt II Kp 719/13, dnia 23.10.2013,…