Sława Ukrainie! – Herojam Sława!

„Tylko SYNOWIE WIELKICH NARODÓW, tacy jak UKRAIŃCY, POTRAFIĄ tak WALCZYĆ i PIĘKNIE MÓWIĆ o WŁASNEJ OFIERZE„ – powiedział Bronisław Komorowski, zajmujący urząd Prezydenta Polski /9 kwietnia 2015/ ***** Herojam Sława – za zabijanie niewinnych, bezbronnych ludzi: 120 000 Polaków i 80 000 Ukraińców na Wołyniu i 30 000 Ukraińców w Galicji. Herojam Sława – za…

Twórca „Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty”

„ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW pod przewodem STEPANA BANDERY wzywa do PODPORZĄDKOWANIA SIĘ utworzonemu WE LWOWIE, KRAJOWEMU RZĄDOWI (…). SŁAWA BOHATERSKIEJ ARMII NIEMIECKIEJ i jej FÜHREROWI, ADOLFOWI HITLEROWI” !!! ***** W 1929 r. na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej rozpoczęła nielegalną działalność Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Wyznacznikiem działań tej organizacji było „Dziesięcioro przykazań nacjonalisty ukraińskiego”. Autorem „Dekalogu”, zredagowanego…