Żydomasońskie źródła antymasońskich ruchów narodowych

. „PONAD KOŚCIOŁEM i PAŃSTWEM zbudujemy WŁADZĘ TRZECIĄ, NAJWYŻSZĄ” !!! ***** Aby zilustrować naszą tezę i urozmaicić ten nieco nudny, bo bardzo skondensowany wywód, a także pokazać do jakiego stopnia mają aktualne znaczenie historyczne odniesienia, przedstawimy mechanizm pewnych inicjatyw masońskich. Jeden z ważnych ośrodków masonerii w Polsce, po pierwszej wojnie światowej, został zorganizowany jako Instytut…

Wolnomularstwo polskie czyli zakazana historia żydów w Polsce – cz.7.

„ORGANIZACJA ZGROMADZENIA CENTRALNEGO”, która ZA POŚRODNICTWEM GEOMETRY GORZKOWSKIEGO-BITTERMANA PRZYGOTOWYWAŁA (…) RZEŹ SZLACHTY” !!! Po Powstaniu Kościnszkowskiem stan materjalny kraju był opłakany. Czego nie pochłonęła wojna 1792 r., tego dokonały wysiłki 1794 r., drapieżność Moskwy liczne pożogi, sekwestry i konfiskaty. Nic więc dziwnego, że po tylu klęskach, rzeziach i łupiestwach, po takiem wyludnieniu i zbiedzeniu kraju…