Państwo polskie jako żerowisko?

CZY NARÓD POLSKI już ZGODZIŁ SIĘ na SWOJĄ ZAGŁADĘ ?!!! ***** Wielkie rewolucje, przełomy, przewroty polityczne i historyczne mają z reguły dla państwa charakter dialektyczny: z jednej strony mogą być bardzo twórcze, a z drugiej – bardzo niszczące i patogenne. Na czas mojego życia przypadły następujące: wielki światowy kryzys gospodarczy – 1929-1933, barbarzyński najazd Niemców…