Generał Fieldorf: „Moje miejsce jest w Kraju”

„POLSKA to była MIŁOŚĆ …” !!! ***** Generał „Nil” w pamięci bliskich i ludzi, których spotkał na drodze życia Na dwa lata przed śmiercią, w roku 1977, Janina Kobylińska-Fieldorfowa, żona generała Augusta Emila Fieldorfa, poprosiła córki, by kupiły jej magnetofon. Zamknęła się w pokoju i nagrała dla potomnych swoje wspomnienie o zamordowanym przez komunistów mężu.…

Żydowscy mordercy generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila”

ZAMORDOWALI I UCIEKLI DO IZRAELA !!! ***** 63 rocznica aresztowania generała Fieldorfa „Nila” Generał August Emil Fieldorf „Nil” został aresztowany przez funkcjonariuszy UB 10 listopada 1950 r. Dopiero 11 dni później Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała formalny nakaz aresztowaniaGenerała, podpisany przez prokurator ppłk. Heleną Wolińską. 15 lutego 1951 r.Wolińska – również bezprawnie – przedłużyła areszt gen.…