Kardynał Dziwisz odznaczył dyrektora żydowskiej Anti-Defamation League Złotym Medalem Jana Pawła II

NUU … PANIE FOXMAN, TO TERAZ POLACY BĘDĄ MUSIELI ZAPŁACIĆ ŻYDOM MNIEJ CZY JESZCZE WIĘCEJ ? ***** W nowojorskiej siedzibie Ligi Przeciw Zniesławianiu (ADL), najbardziej wpływowej organizacji żydowskiej na świecie założonej w 1913 r,, odbyła się uroczystość uhonorowania jej dyrektora Abrahama Foxmana najwyższym odznaczeniem Metropolitalnej Archidiecezji Krakowskiej – Złotym Medalem Jana Pawła II. Przyznała go…