Ukrajina: „Pravý Sektor jsou Židé”

. „CZŁONKOWIE „PRAWEGO SEKTORA” to UKRAIŃSCY ŻYDZI, którzy MIESZKALI w IZRAELU, OTRZYMALI OBYWATELSTWO, PRZESZLI SZKOLENIE WOJSKOWE w ARMII IZRAELSKIEJ (CAHAL), a następnie WRÓCILI na UKRAINĘ.” !!! ***** W CZESKIEJ TELEWIZJI pojawiła się KOSZERNA „UKRAINKA” ze Lwowa, WALIENTINA LIULIA i podkablowała swoich WSPÓŁPLEMIEŃCÓW. Krótkie TŁUMACZENIE, żeby DOBRZE ZORIENTOWAĆ się w kwestii „UKRAIŃSKIEJ” OPOZYCJI. Posłuchajmy WALIENTINĘ LIULIA…