Prezydent Przemyśla wydaje 12 mln zł na kultywowanie pamięci o UPA

PRZEMYŚL – JESZCZE POLSKI czy JUŻ UKRAIŃSKI !!! ***** W projekcie budżetu miasta Przemyśl pt. “Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2010-2015” znajdziemy zapis, gdzie postanowiono przeznaczyć 900 tys. zł na ochronę, konserwację Ukraińskiego Cmentarza Wojskowego w Przemyślu. Na wymienionym wyżej cmentarzu spoczywają żołnierze Ukraińskiej Powstańczej Armii, którzy jeszcze w 1946 roku atakowali i mordowali…

Alarm najwyższego zagrożenia Rzeczypospolitej Polskiej !

PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI ! Piaseczno dn. 02 listopada 2014 r. Tadeusz CICHOCKI Radosna 1 05-500 Piaseczno Tel./fax.: (22) 756-16-41 Tel.: 728-203-767 E-mail: tcichocki@tcichocki.pl http://www.tcichocki.pl Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150 02-624 Warszawa . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ul. Rakowiecka 2A 00-993 Warszawa . Sztab Generalny Wojska Polskiego ul. Rakowiecka 4a 00-904 Warszawa .…