Na żydowskim cmentarzu znaleziono grób szefa gestapo

HEINRICH MUELLER, SZEF NIEMIECKIEGO GESTAPO BYŁ … ŻYDEM?!!! ***** Na żydowskim cmentarzu w Berlinie znaleziono miejsce pochówku szefa gestapo Heinricha Muellera, który kierował tajną policją III Rzeszy. Weterani walki z nazizmem i historycy badający tragedię holokaustu wyrazili oburzenie tym faktem. Uważa się, że Mueller był odpowiedzialny za masowe morderstwa Żydów podczas II wojny światowej. Na chwilę…

„Standardy facebook’a”, blokady kont i samowolne usuwanie treści

PO BLOKADZIE STRONY KONWENTU NARODOWEGO na PLATFORMIE *wordpress.com*, PRZYSZŁA KOLEJ NA *facebook.com*. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA PRZYKRYWA się TUTAJ TALMUDYCZNYM EUFEMIZMEM „STANDARÓW SPOŁECZNOŚCI”. ZOBACZMY, CO JE NARUSZA ?!!! ***** Narodowe Odrodzenie Polski wzięło dzisiaj na siebie ciężar walki z neokomunizmem w Polsce i obronę honoru Polaków. Ci młodzi ludzie, wraz ze środowiskami „kibolskimi”, czynnie upominają się…

Do Dyrekcji Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ)

„PROF. BENDER (…) WYZNACZYŁ NA ZJAZD NAJLEPSZYCH I NAJGODNIEJSZYCH (…) KRYTERIUM DOBORU PRAWDOPODOBNIE BYŁO; FORMALNIE WERBALNA, DEKLARATYWNA RELIGIJNOŚĆ I HURRA PATRIOTYCZNOŚĆ. KRYTERIA TE OKAZAŁY SIĘ ZUPEŁNIE FAŁSZYWE” !!! *****   Dyrekcja Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej (USOPAŁ) zmieściła relacje z zebraniu z okazji XX-lecia tej polonijnej organizacji. Na zebranie to m.in. zaproszono z…

Dramatyczna prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. „Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!”

„OKRUCIEŃSTWO POLICJI ŻYDOWSKIEJ BYŁO BARDZO CZĘSTO WIĘKSZE NIŻ NIEMCÓW, UKRAIŃCÓW I ŁOTYSZÓW” !!! *****   Jeśli mamy wątpliwości, czy teza głoszona przez historyka znajduje uzasadnienie w faktach i zdarzeniach z przeszłości, jedyną drogą ustalenia prawdy historycznej jest sięgnięcie do źródeł historycznych epoki, o której historyk mówi lub pisze. W wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie prof. Krzysztof…

Lida pod polskimi flagami

„TAM DOM TWÓJ, GDZIE SERCE TWOJE” KOCHAMY CIĘ POLSKO, NIE ZAPOMINAJ – DLA NAS JESTEŚ TU !!! ***** Niezwykłą, jak na białoruskie realia, akcję pod nazwą „Wywieś polską flagę w Dniu Niepodległości” przeprowadziła 11 listopada patriotyczna młodzież polska w Lidzie. Na apel młodych patriotów biało-czerwone flagi zostały wywieszone na balkonach i w oknach wielu lidzkich…

Powstanie Listopadowe czyli zakazana historia żydów w Polsce – cz. 8.

PO STŁUMIENIU POWSTANIA LISTOPADOWEGO „CAR MIKOŁAJ HOJNIE ŁASKĄ SWOJĄ WSZYSTKICH ŻYDÓW OBSYPYWAŁ, SZCZEGÓLNIE ŻYDÓW W KRÓLESTWIE, KTÓRZY MU się NIEMAŁO na SZKODĘ POWSTAŃCÓW PRZYSŁUŻYLI” !!! ***** Wybuch Rewolucji Lipcowej w Paryżu i naśladujące ją powstanie w Belgji odezwały się żywem echem w Królestwie Kongresowem. Wśród radykalnych żywiołów kraju rozbudziły się nadzieje. Wbrew dążeniom ludzi umiarkowanych,…

O 40 oszczerstwach przeciw Janowi Kobylańskiemu

„PRZEZ CAŁE LATA PROWADZONO NIEBYWALE BRUTALNĄ NAGONKĘ NA NAJSŁYNNIEJSZEGO DZIŚ PRZYWÓDCĘ POLONIJNEGO PREZESA USOPAŁ JANA KOBYLAŃSKIEGO” !!! *****  Pozbawiono go funkcji konsula honorowego RP w Urugwaju i poddano skrajnym medialnym atakom w odwet za udzielenie otwartego poparcia innemu wielkiemu Polakowi na Obczyźnie prezesowi KPA Edwardowi Moskalowi, wówczas już lżonemu przez władze i kosmopolityczne media. Do…

„Nie-Boska komedia” w Teatrze Starym czyli czy do Krakowa już na dobre zawitała „wielka żydowska kultura” ?!!!

  „ANI RAZ NIE PRACOWALIŚMY Z TEKSTEM KRASIŃSKIEGO, ALE UCZESTNICZYLIŚMY W KOLEJNYCH PROWOKACJACH, Z KTÓRYCH MIAŁA SIĘ WYŁONIĆ TEZA O WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚCI NARODU POLSKIEGO ZA ANTYSEMITYZM” !!! ***** Żydówka Silverman do Starego Teatru w Krakowie! Jeszcze we wtorek o godz. 13.30 na stronie internetowej teatru można było znaleźć w obsadzie “Nie-Boskiej komedii” nazwiska Bolesława Brzozowskiego, Anny…

Polacy opuszczają teatr

DZISIAJ „FRONT WALKI KLASOWEJ WYGLĄDA NIECO INACZEJ  – PRZECIWNIKIEM JEST (…) PRZECIĘTNY CZŁOWIEK, ZWŁASZCZA MŁODY. POLAK, KTÓREGO TRZEBA POUCZYĆ – i STALE UTWIERDZAĆ w PRZEKONANIU – że JEST SAMYM BRUDEM i ZGNILIZNĄ, i JAKO TAKI, TYLKO TYM POWINIEN SIĘ KARMIĆ.” !!! ***** A miało być tak wesoło! Interes miał się kręcić. Złoty interes….   Artyści mieli zbierać zasłużone…