23-go sierpnia, w Dniu Pamięci Ofiar stalinizmu i hitleryzmu, uczcijmy Ofiary obu zbrodniczych systemów

dr-Skonka-i-pomnik

„WŚRÓD 514 STANOWISK KADRY KIEROWNICZEJ w CZASIE REWOLUCJI 437 STANOWILI ŻYDZI (85%)” !!!

*****

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce

Committee for Commemoration of the Victims of Stalinism

23 sierpnia uczcijmy pamięć Ofiar stalinizmu i nazizmu

Parlament Europejski większością głosów uchwalił w roku 2009, by w dniu 23 sierpnia, w 70 rocznice podpisania haniebnego Paktu Ribbentrop- Mołotow przeciw Polsce, uczcić pamięć Ofiar zbrodni i masowego ludobójstwa tych reżimów i przypomnieć krzywdy jakie doznały narody z ich strony w wyniku rozpętania II Wojny Światowej 1 i 17 września 1939, a zakończonej w maju 1945 roku klęską hitlerowskich Niemiec i zwycięstwem drugiego agresora zbrodniarza – Józefa Stalina. Wiele krajów znalazło się po 1945 roku pod nową okupacją trwającej do roku 1989. Różne wielkości liczb ofiar zamordowanych, okaleczonych i skrzywdzonych w inny sposób podają źródła statystyczne, ale nie jest zawyżona liczba około 100 milionów.

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce postanowił włączyć się aktywnie ,w miarę swoich ograniczonych politycznie obecnie, możliwości do obchodów oraz apeluje do Społeczeństwa Polskiego i innych narodów, o przyłączenie się do obchodów. W Polsce, gdzie stalinizm jawny i ukryty był szczególnie okrutny i krwawy, działający od ponad 26 lat Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu włącza się do realizacji wezwania.

Ponadto apeluje do wszystkich państw byłego bloku sowieckiego, by we własnym zakresie przygotowały się, nie tylko do obchodów tego Dnia, ale rozpoczęły szerszą informację o zbrodniach, krzywdach i szkodach wyrządzanych przez lata narodom przez system bolszewicko-stalinowski. Komitet podjął się też, w razie potrzeby, pewnej formy koordynacji na zasadzie primus inter pares (pierwszy spośród równych).

Przede wszystkim zwrócił się do organizacji i osób o postawach patriotycznych o współudział w przygotowaniu do godnego obchodu tego Dnia, upowszechnienia wiedzy, szczególnie na Zachodzie i wśród młodych pokoleń o represjach i zbrodniach obu reżimów.

Istnieje bowiem uzasadniona obawa, że pewne siły będą próbować generalizować zbrodnie nazistowskie, a pomniejszać winy stalinizmu. Szczególnie na Zachodzie łagodniej ocenia się Stalina, bo w pewnym okresie wojny, z konieczności, stał się uczestnikiem koalicji antyhitlerowskiej. Poza tym państwa zachodnie nie doznały nigdy stalinowskich represji i krzywd.

Istnieje także inny ważny powód, by łagodniej ocenić stalinizm. Otóż stalinowski system był tworzony i funkcjonował z dominującym udziałem ludności pochodzenia żydowskiego. Stąd w powszechnej ocenie i odczuciu w Polsce był on traktowany jako reżim „żydokomunistyczny”.

Już w okresie rewolucji bolszewickiej Żydzi stanowili przytłaczającą większość w jej kierownictwa, np. na 21 komisarzy rewolucji aż 17 stanowili Żydzi (2)

W Polsce i innych podbitych i zhołdowanych krajach, Stalin wykorzystywał Żydów, bo nie ufał w pełni Rosjanom, Ukraińcom, Białorusinom … Po zakończaniu wojny Stalin przysłał do Polski około 250 tys., (wielu nie znało nawet języka polskiego) by pilnowali Polaków i usadowił ich na naczelnych stanowiskach w PRL; w wojsku, w rządzie, w administracji, UB, Stalin nie ufał nawet takiemu sowieckiemu agentowi jakim był prezydent Bolesław Bierut. Toteż Żydzi, szantażując dziś sprawdzonym „wytrychem antysemityzmu”, będą chcieli wyolbrzymić zbrodnie hitlerowskie, ukazując przede wszystkim martyrologię Żydów, holocaust, Auschwitz, Birkenau, getta.

Mogą także pojawić się próby współobwiniania za zbrodnie hitlerowskie Polaków i inne nacje nieżydowskie, co propaganda żydowska czyni dzięki głupocie władz polskich już od lat.

Nie pomniejszając okrucieństwa i ogromu zbrodni nazistowskich, trzeba przypomnieć opinii światowej takie zbrodnie sowieckie, jak Katyń, Charków Miednoje, Włodzimierz Wołyński, tysiące nie odkrytych jeszcze masowych i pojedynczych grobów, cierpienie milionów ofiar zesłanych na Sybir, do Kazachstanu i w głąb Związku Radzieckiego, zamęczonych w łagrach, zmarłych z głodu, chorób, wycieńczenia. Należy także przypomnieć i zapoznać opinię światową ze zbrodniami na ludności ukraińskiej, której 20 milionów zmarło w latach dwudziestych z głodu wywołanego sztucznie przez bolszewików pod przewodnictwem Stalina. Także inne kraje zniewolone, doznały ogromu okrutnych represji, prześladowań i krzywd, jak kraje bałtyckie, Węgry, Czechosłowacja, NRD … W tych krajach Stalin oddał władzę swoim agentom, ale i oni nadzorowani byli przez super agentów przeważni pochodzenia żydowskiego.

Nawet nad prezydentem PRL Bolesławem Bierutem, który był wiernym agentem sowieckim, nadzór sprawował Jakub Berman (żyd protegowany przez zbrodniarza Berię, szefa KGB w ZSSR). Podobna sytuacja była na Węgrzech, w Czechosłowacji, w NRD …

Nie chodzi o licytację, który z nich był większym zbrodniarzem: Hitler, Stalin, Beria cz Himmler, ale o uczciwe pokazania okrucieństwa oby systemów. Z tym, że reżim hitlerowski poniósł pewne, choć nieadekwatne do winy, konsekwencje a stalinowski nie.

Dzięki odszkodowaniom wypłacanym np. przez Niemcy Żydom, wzbogacone zostało i wzmocniło się militarnie państwo Izrael, a inne kraje zubożone, zniszczone, obrabowywane; także po zakończeniu wojny, w tym Polska.

Natomiast posowiecka Rosja nadal nie poczuwa się do odpowiedzialności za zbrodniczą przeszłość poprzedniej emanacji władzy i nie próbuje do tej pory jej uczciwie rozliczyć, a winnych, symbolicznie, moralnie osądzić i ukarać, choćby dla zadośćuczynienia moralnego ofiarom.

Wrocław. 14 sierpień 2015

Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu

Dr Leszek Skonka – Przewodniczący KPOS

Adres kontaktowy:

Leszek Skonka 50-O46  Wrocław , Sądowa 10/7

tel. 691 830350, e-mail: stalinism@wp.pl

Konto:

Deutsche Bank,

Leszek Skonka  97 1910 1048 2944 2803 6405 0001

Dr Leszek Skonka

– B. nauczyciel akademicki, działacz opozycji przed sierpniem 1980 (Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela – ROPCiO), organizator Wolnych Związków Zawodowych (WZZ) na Dolnym Śląsku, współorganizator i współ kierujący strajkiem w sierpniu 1980 roku we Wrocławiu, członek Prezydium w pierwszym składzie Zarządu Regionu  Dolnośląskiego NSZZ, organizator i prowadzący pierwsze kursy (jeszcze w czasie strajku) na temat organizowania i działania związkowego, a następnie w MKZ po zakończeniu strajku, dla działaczy i organizatorów nowych związków.

Sprzeciwiał się wprowadzaniu KOR-u i upolitycznieniu nowego ruchu pracowniczego, zrywaniu Umowy Gdańskiej, awanturnictwu politycznemu. Chciał by Związek, zgodnie z Umową Sierpniową z 1980 roku, nie wychodził poza swój Statut pracowniczy. Za swoją postawę pomówiony został przez kierownictwo „Solidarności” publicznie, bez jakichkolwiek podstaw o rzekome sprzyjanie PZPR, działanie na szkodę Związku, współpracę z SB. Usunięty ze wszystkich funkcji, również ze Związku, którego był współtwórcą, spotwarzony publicznie, bez prawa do obrony, zaocznie skazany na karę śmierci cywilnej przez „Solidarność” kierowaną przez takich szubrawców jak Karol Modzelewski i Władysław Frasyniuk. W 1990 roku Założyciel i przewodniczący Stronnictwa Sprawiedliwości Społecznej, które wystawiło i zarejestrowało listy kandydatów do sejmu i senatu (lista nr 50). Jest też założycielem istniejącego od 1988 roku Stowarzyszenia pn. Komitetu Pamięci Ofiar Stalinizmu w Polsce oraz Instytutu Badań Stalinizmu i Patologii Władzy, zainicjował w 1988 roku budowę pierwszego w Polsce i na świecie Pomnika Ofiar Stalinizmu, odsłoniętego podczas uroczystości 17 września 1989 – w 50-tą rocznice agresji Związku Radzieckiego na Polskę i stojący od ponad 26 lata w centrum Wrocławia, dla uczczenia pamięci ofiar stalinizmu.

 

 

PRZYPISY

 

1/ Lista posłów Parlamentu Europejskiego sygnatariuszy apelu o ustaleniu dnia   23 sierpnia Światowym Dniem Pamięci Ofiar Stalinowskich i Nazistowskich

Jim Allister, Alexander Alvaro, Jan Andersson, Georgs Andrejevs, Laima Liucija Andrikienė, Emmanouil Angelakas, Roberta Angelilli, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Elspeth Attwooll, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Maria Badia i Cutchet, Enrique Barón Crespo, Alessandro Battilocchio, Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Christopher Beazley, Zsolt László Becsey, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Irena Belohorská, Monika Beňová, Rolf Berend, Sergio Berlato, Giovanni Berlinguer, Adam Bielan, Šarūnas Birutis, Sebastian Valentin Bodu, Guy Bono, Mario Borghezio, Josep Borrell Fontelles, Victor Boştinaru, John Bowis, Sharon Bowles, Iles Braghetto, Elmar Brok, Danutė Budreikaitė, Cristian Silviu Buşoi, Philippe Busquin, Simon Busuttil, Jerzy Buzek, Martin Callanan, Mogens Camre, Luis Manuel Capoulas Santos, Marco Cappato, David Casa, Paulo Casaca, Michael Cashman, Françoise Castex, Giuseppe Castiglione, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Jorgo Chatzimarkakis, Ole Christensen, Sylwester Chruszcz, Philip Claeys, Luigi Cocilovo, Daniel Cohn-Bendit, Richard Corbett, Dorette Corbey, Titus Corlăţean, Corina Creţu, Brian Crowley, Magor Imre Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Daniel Dăianu, Joseph Daul, Dragoş Florin David, Antonio De Blasio, Arūnas Degutis, Véronique De Keyser, Gérard Deprez, Marie-Hélène Descamps, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Mia De Vits, Jolanta Dičkutė, Gintaras Didžiokas, Koenraad Dillen, Alexandra Dobolyi, Valdis Dombrovskis, Beniamino Donnici, Bert Doorn, Den Dover, Petr Duchoň, Bárbara Dührkop Dührkop, Andrew Duff, Árpád Duka-Zólyomi, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Maria da Assunção Esteves, Edite Estrela, Jonathan Evans, Robert Evans, Göran Färm, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Petru Filip, Hélène Flautre, Alessandro Foglietta, Hanna Foltyn-Kubicka, Nicole Fontaine, Glyn Ford, Ingo Friedrich, Urszula Gacek, Michael Gahler, Kinga Gál, Milan Gaľa, Iratxe García Pérez, Patrick Gaubert, Jas Gawronski, Eugenijus Gentvilas, Georgios Georgiou, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Maciej Marian Giertych, Neena Gill, Béla Glattfelder, Bogdan Golik, Bruno Gollnisch, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Donata Gottardi, Genowefa Grabowska, Dariusz Maciej Grabowski, Vasco Graça Moura, Ingeborg Gräßle, Lissy Gröner, Elly de Groen-Kouwenhoven, Françoise Grossetête, Ignasi Guardans Cambó, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Catherine Guy-Quint, Małgorzata Handzlik, Gábor Harangozó, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Joel Hasse Ferreira, Satu Hassi, Christopher Heaton-Harris, Gyula Hegyi, Erna Hennicot-Schoepges, Jeanine Hennis-Plasschaert, Edit Herczog, Jim Higgins, Mary Honeyball, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Milan Horáček, Richard Howitt, Ján Hudacký, Stephen Hughes, Alain Hutchinson, Jana Hybášková, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Marie Anne Isler Béguin, Ville Itälä, Lily Jacobs, Anneli Jäätteenmäki, Mieczysław Edmund Janowski, Lívia Járóka, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dan Jørgensen, Romana Jordan Cizelj, Ona Juknevičienė, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Gisela Kallenbach, Syed Kamall, Othmar Karas, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Piia-Noora Kauppi, Metin Kazak, Tunne Kelam, Glenys Kinnock, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Eija-Riitta Korhola, Magda Kósáné Kovács, Miloš Koterec, Holger Krahmer, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Aldis Kušķis, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, André Laignel, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Carl Lang, Romano Maria La Russa, Vincenzo Lavarra, Henrik Lax, Johannes Lebech, Stéphane Le Foll, Roselyne Lefrançois, Klaus-Heiner Lehne, Lasse Lehtinen, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Fernand Le Rachinel, Katalin Lévai, Janusz Lewandowski, Bogusław Liberadzki, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Pia Elda Locatelli, Eleonora Lo Curto, Antonio López-Istúriz White, Andrea Losco, Patrick Louis, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Astrid Lulling, Elizabeth Lynne, Marusya Ivanova Lyubcheva, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Thomas Mann, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Tadeusz Masiel, Manuel Medina Ortega, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Miroslav Mikolášik, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Nickolay Mladenov, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Eluned Morgan, Philippe Morillon, Jan Mulder, Cristiana Muscardini, Riitta Myller, Pasqualina Napoletano, Robert Navarro, Cătălin-Ioan Nechifor, Catherine Neris, James Nicholson, null Nicholson of Winterbourne, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Vural Öger, Péter Olajos, Jan Olbrycht, Seán Ó Neachtain, Gérard Onesta, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Dumitru Oprea, Josu Ortuondo Larrea, Csaba Őry, Siiri Oviir, Reino Paasilinna, Maria Grazia Pagano, Borut Pahor, Justas Vincas Paleckis, Vladko Todorov Panayotov, Marco Pannella, Pier Antonio Panzeri, Neil Parish, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Béatrice Patrie, Vincent Peillon, Bogdan Pęk, Alojz Peterle, Maria Petre, Willi Piecyk, Rihards Pīks, Mirosław Mariusz Piotrowski, Umberto Pirilli, Paweł Bartłomiej Piskorski, Gianni Pittella, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Zita Pleštinská, Rovana Plumb, Zdzisław Zbigniew Podkański, Samuli Pohjamo, Lydie Polfer, Nicolae Vlad Popa, Bernd Posselt, Christa Prets, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, John Purvis, Poul Nyrup Rasmussen, Karin Resetarits, José Ribeiro e Castro, Teresa Riera Madurell, Karin Riis-Jørgensen, Maria Robsahm, Bogusław Rogalski, Zuzana Roithová, Dariusz Rosati, Wojciech Roszkowski, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Leopold Józef Rutowicz, Eoin Ryan, Guido Sacconi, Aloyzas Sakalas, Katrin Saks, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manuel António dos Santos, Sebastiano Sanzarello, Jacek Saryusz-Wolski, Gilles Savary, Toomas Savi, Christel Schaldemose, Agnes Schierhuber, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Pál Schmitt, György Schöpflin, Esko Seppänen, Adrian Severin, Brian Simpson, Kathy Sinnott, Marek Siwiec, Peter Skinner, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Grażyna Staniszewska, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Petya Stavreva, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Robert Sturdy, Margie Sudre, László Surján, József Szájer, Andrzej Jan Szejna, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Charles Tannock, Andres Tarand, Salvatore Tatarella, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gary Titley, Patrizia Toia, László Tőkés, Ewa Tomaszewska, Witold Tomczak, Jacques Toubon, Catherine Trautmann, Helga Trüpel, Vladimir Urutchev, Inese Vaidere, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Frank Vanhecke, Anne Van Lancker, Geoffrey Van Orden, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Ari Vatanen, Armando Veneto, Riccardo Ventre, Donato Tommaso Veraldi, Marcello Vernola, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Kyösti Virrankoski, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Anders Wijkman, Iuliu Winkler, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská, Zbigniew Zaleski, Iva Zanicchi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Dushana Zdravkova, Roberts Zīle, Marian Zlotea, Tadeusz Zwiefka

(2) Udział Żydów w tworzeniu zbrodniczego systemu sowieckiego

Stalinizm to zbrodniczy żydo-bolszewizm opanowany od początku przez Żydów w Sowieckiej Rosji:

Rada komisarzy ludowych w czasie rewolucji 1917 – Przewodniczący Ulianow, Lenin, Żyd. Przy nim było 22 komisarzy (ministrów) w tym 20 Żydów, 1 Ormianin, 1 Rosjanin;

Komisariat wojny – Przewodniczący Bronstein (Trocki), Żyd. 43 stanowiska w tym 35 Żydów, 7 Łotyszów, 1 Niemiec;

Komisariat spraw wewnętrznych – Przewodniczący Zinowiew (Apfelbaum); Żyd, 62 stanowisk w tym 43 Żydzi, 10 Łotysze, 2 Niemcy, 2 Polacy, 3 Ormianie, 2 Rosjanie;

Komisariat Spraw Zagranicznych – Przewodniczący Cziczerin, Żyd; na 16 stanowisk 14 piastowali Żydzi,1 Łotysz, 1 Niemiec;

Komisariat Finansów – Przewodniczący Mierzwiński, Polak, Na 29 stanowisk 24 mieli Żydzi, 2 Łotysze, 2 Rosjanie, 1 Polak;

Komisariat sprawiedliwości – Przewodniczący Steinberg, Żyd, na 19 stanowisk 18 mieli Żydzi, 1 Ormianin;

Komisja Higieny – Przewodniczący Dange Niemiec, na 5 stanowisk 4 piastowali Żydzi, 1 Niemiec;

Komisariat ludowej oświaty – Przewodniczący LŁunaczarski, Rosjanin; na 53 stanowisk 43 mieli Żydzi, 2 Niemcy, 2 Łotysze, 3 Finowie, 1 Węgier, 2 Rosjan;

Komisja opieki społecznej – Przewodniczący Lininn (Kniggisen) Żyd, na 6 stanowisk wszystkie objęli Żydzi;

Komisja robocza – Przewodniczący Żyd, na 8 stanowisk 7 objęli Żydzi 1 Niemiec;

Sowieccy delegaci czerwonego krzyża – Przewodniczący Sobelson (Radek) Żyd, na 8 członków wszyscy byli Żydami;

Komisarze terenowi – Przewodniczący Bronstein Żyd, na 23 stanowisk 21 objęli Żydzi, 1 Łotysz, 1 Rosjanin ;

Dziennikarze (dzienniki Pravda, Izwiestia, Finanse, Ludowa gospodarka) na 42 dziennikarzy było 41 Żydów i 1 Rosjanin;

Komisja śledcza w sprawie działalności pracowników państwowych starego reżymu – Przewodniczący Murawiew, Rosjanin, na 7 stanowisk 5 mieli Żydzi, 2 Rosjanie;

Komisja śledcza w sprawie zabójstwa cara Mikołaja II Przewodniczący Swierdłow, Żyd, na 10 członków 7 było Żydami, 1 Ormianin, 2 Rosjanie;

Główna rada ludowej gospodarki Przewodniczący Rosjanin, na 54 stanowiska 43 mieli Żydzi 2 Łotysze, 5 Rosjanie 3 Niemcy, 1 Ormianin;

Moskiewskie biuro pierwszej rady delegatów robotniczych i żołnierskich Przewodniczący Kuntish, Żyd, na 23 stanowisk 19 mieli Żydzi, 3 Łotysze, 1 Ormianin;

Centralny komitet wykonawczy 4-go rosyjskiego zjazdu delegatów robotniczych i chłopskich przewodniczący Swierdłow, Żyd, na 34 członków komitetu 34 było Żydami;

Komitet centralny socjal-demokratycznej partii robotniczej Przewodniczący Bronstein (Trocki), Żyd, na 12 członków 10 Żydów, 2 Rosjan;

Komitet centralny socjal – demokratycznej partii mieńszewików Przewodniczący Dimand, Żyd, na 11 członków wszyscy byli Żydami;

Komitet centralny prawego skrzydła partii socjalistów rewolucjonistów Przewodniczący Adler (Kiereński) Żyd, na 15 członków 14 było Żydami, 1 Rosjanin;

Komitet centralny lewego skrzydła partii socjalistów – rewolucjonistów Przewodniczący Shitenberg, Żyd, na 12 członków 10 było Żydami 2 Rosjanami;

Podsumowując: wśród 514 stanowisk kadry kierowniczej w czasie rewolucji 437 stanowili Żydzi (85%), tylko 21 (4%) było Rosjanami …

_________________________________________________________

PROSIMY O NAGŁOŚNIENIE APELU !!!

Spotkanie Patriotyczne 23 sierpnia (niedziela ) Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu  

Zapraszamy  Organizacje i Osoby  indywidualne o postawach patriotycznych na Spotkanie  Obywatelskie 23 sierpnia   o godz. 17.00  przed Pomnikiem Ofiar Stalinizmu we Wrocławiu przy ulicy Świdnickiej (między Operą i Fosą )    i złożenie kwiatów, zapalenie zniczy oraz  godne, refleksyjne   uczczenia pamięci Ofiar stalinizmu i hitleryzmu.

                CZEŚĆ  I CHWAŁA ICH PAMIĘCI OFIAROM

Przewodniczący  KPOS – dr Leszek Skonka

Kontakt  organizacyjny: e-mail.  ofiarystalinizmu@wroclaw.com, tel. 691 830 350

          Organizatorzy Spotkania apelują by w tym Dniu  przed obiektami symbolizującymi pamięć o martyrologii , zbrodniach stalinowskich i hitlerowskich (przed pomnikami, tablicami pamięci, więzieniami, na cmentarzach, przed grobami Ofiar)  spontanicznie organizować takie refleksyjne Spotkania.

                                 Dziękujemy

3 uwagi do wpisu “23-go sierpnia, w Dniu Pamięci Ofiar stalinizmu i hitleryzmu, uczcijmy Ofiary obu zbrodniczych systemów

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s