Aleksander Dugin: „Święci żandarmowie Europy”

dugin F

„NAZYWALIŚCIE nas „ŻANDARMEM EUROPY” (…) JESTEŚMY ŻANDARMAMI. STOIMY NA STRAŻY PORZĄDKU, KONSTYTUCJI, PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA. KARZEMY PRZESTĘPCÓW I ZAKUWAMY W KAJDANY BUNTOWNIKÓW. STOIMY NA STRAŻY ZDROWEJ RODZINY I SPRAWIEDLIWOŚCI. BRONIMY KULTURY I DUCHA. WIARY I MORALNOŚCI. TOŻSAMOŚCI I TRADYCJI.” !!!

*****

Esej o przyszłych granicach Rosji i o Rewolucji Europejskiej

Jak daleko Rosja posunie się na zachód w odpowiedzi na atlantycką prowokację w Kijowie?

To nie pytanie praktyczne, ani nie prognoza. To geopolityka.

Struktura granic, ich rozciągłość, ich ukształtowanie, ich treść etnosocjologiczna (tak więc jakie etnosy żyją po obydwu stronach granic i jakie istnieją tam społeczeństwa, z jakim systemem) określają charakter tego, co znajduje się po obydwu ich stronach. Kraj jest w dużej części określany przez to, z jakimi innymi krajami graniczy. My i oni określani jesteśmy przez granicę. Dlatego „powiedz mi, jakie są twoje granice, a ja powiem ci, kim jesteś”.

Na poziomie bardziej praktycznym, konfiguracja granic określa warunki wyjściowe dla wszystkich potencjalnych wojen z przeciwnikiem zewnętrznym, jak i semantykę konfliktów wewnętrznych (separatyzmu, buntów itd.). Granica jest kwintesencją polityki. Wszystkie wojny toczą się o zmianę (o zachowanie) struktury granic. Granice decydują o powodzeniu lub o porażce, określają punkt wyjścia i rozstrzygają o nieuchronnym krachu w przyszłości. Problem wszystkich największych państw i całej otchłani ich upadku zawiera się w kwestii ich granic. To właśnie metafizyka granic.

I tak, tydzień temu granice Federacji Rosyjskiej przebiegały po linii sąsiedztwa z Ukrainą. Po likwidacji tego państwa w rezultacie przewrotu i dojścia do władzy nazistowskiej junty, Sani Biłogo (tzn. Ołeksandra Muzyczko, działacza Prawego Sektora winnego aktywności terrorystycznej w Czeczenii – przyp. tłumacza) i jego kolegów, lekkomyślnie powypuszczanych ze szpitali i z więzień, zachodnia granica Rosji rozmiękła i stała się ruchomą. Krym należy obecnie do naszej strefy wpływów – w przybliżeniu, na podobnych zasadach jak Osetia Południowa lub Abchazja. Wschód Ukrainy wkrótce dołączy do tej struktury. Przy obecnym rozwoju wypadków, bez problemu dojdziemy do Dniepru i uzyskamy całą jego lewą stronę. Oczywiście, trzeba jeszcze nad tym popracować, ale w ostatecznym rozrachunku, mieści się to w ramach prawdopodobieństwa. Następnie pojawi się pytanie o Kijów i o Galicję. I ponownie, możliwości zależeć będą od sytuacji.

Postawić można jednak pytanie: jakich w ogóle granic na zachodzie chcemy? Nie jakie są możliwe, ale jakich chcemy?

Główne zadanie Rosji polega na tym, aby na naszych zachodnich granicach zaczynała się strefa kontynentalnej Europy. Co to znaczy kontynentalnej? Znaczy to, nie-proamerykańskiej, nie-anglosaskiej, nie-”kordonu sanitarnego”. Taka kontynentalna Europa może być albo niemiecka, albo wschodnioeuropejska ze słowiańską i/lub prawosławną tożsamością. Niemiecki sektor wpływów powinien albo sąsiadować z rosyjskim, albo obydwa powinny nakładać się na siebie w warunkach subtelnej równowagi. Na zachód od naszych zachodnich granic powinna zaczynać się kontynentalna Europa, europejski Heartland, europejska tellurokracja. Wówczas dwie tellurokracje, rosyjska i europejska (germańska, czy też franko-germańska), różniąc się od siebie nawzajem, będą się konsolidować wobec anglosaskiej talassokracji, finansowej oligarchii i amerykańskiej hegemonii.

W stworzeniu takiej zachodniej granicy kategorycznie przeszkadza nam istnienie „kordonu sanitarnego”. Dlatego do przyjęcia są dla nas prorosyjska i/lub proniemiecka Polska, prorosyjskie i/lub proniemieckie Węgry, prorosyjska i/lub proniemiecka Rumunia, prorosyjska i/lub proniemiecka Bułgaria, prorosyjska i/lub proniemiecka Słowacja, prorosyjska i/lub proniemiecka zachodnia Ukraina (Galicja). Najlepiej by było, gdyby wszystkie te państwa były prorosyjskie, ale orientacja proniemiecka (dla zwolenników opcji europejskiej) też może być. W żadnym jednak wypadku nie jest do przyjęcia: nic anglosaskiego, proamerykańskiego, atlantyckiego, talassokratycznego, tak więc nic antyrosyjskiego i/lub antyniemieckiego. Przy tego rodzaju granicy mamy Rosję (po jednej stronie) i Europę (Niemcy) po drugiej stronie. Między nimi istnieje złożona mozaika narodów i krajów, skłaniających się ku jednemu, bądź ku drugiemu biegunowi, obydwa bieguny są jednak biegunami kontynentalnymi. To sojusz dwóch Heartlandów. To właśnie koszmar Mackindera/Brzezińskiego, koniec nowego porządku światowego.

Aby zabezpieczyć te granice, potrzebne będą proniemieckie Niemcy, wolne od USA (dziś tego brak), prorosyjska Rosja (częściowo taka jest, ale nie do końca, reprezentuje ją Putin, ale przeczy jej rosyjska klasa polityczna), i pozostałe państwa, balansujące pomiędzy dwoma Heartlandami. Usatysfakcjonuje nas tylko taka zachodnia granica. To znaczy, niezbędna jest dla nas kontynentalna Europa. Europa atlantycka nie jest nam potrzebna w żadnej formie. Dlatego Rosja, w walce o sprawiedliwe granice, żywotnie zainteresowana jest europejską kontynentalną rewolucją. Tak więc uwolnieniem Niemiec od amerykańskiego dyktatu (na miejsce naszych wycofanych żołnierzy, pojawili się jednak amerykańscy) i uwolnieniem od amerykańskiego dyktatu innych, okupowanych przez atlantystów europejskich terytoriów. Konieczne są, z naszego punktu widzenia, narodowe rewolucje w Niemczech, we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Holandii, w Szwecji, w Norwegii, w Danii, w Portugalii. Dopóki ich nie ma, dopóty zbyt wiele zagraża naszemu bezpieczeństwu. Dlatego Rosja zmuszona jest stać się bastionem rewolucji europejskiej.

Dlatego Rosja nie zatrzyma się w swoim wyzwoleńczym marszozrywie na terytorium Krymu, ani na Dnieprze, ani nawet na zachodnich granicach eks-Ukrainy. Naszym celem jest wyzwolenie Europy od atlantyckich okupantów, tych samych, którzy doprowadzili do katastrofy w Kijowie i oddali tam władzę przestępczej juncie. Naszym celem jest wielkokontynentalna walka wyzwoleńcza. Najpierw bitwa o Europę. Także w egoistycznych celach zabezpieczenia sobie odpowiednich granic, będziemy zmuszeni wyzwolić Europę – przy tym całą, nie tylko środkową, ale i zachodnią. Prowokacja USA w bezpośredniej bliskości Rosji i awanturnictwo Victorii Nulland, która pokazała swój prawdziwy stosunek do Europy, zmusiły nas do wejścia na drogę aktywnego sprzeciwu wobec atlantyckiej dyktatury. Rewolucja ma swój początek, ale nie ma końca. W bitwie o Europę walczymy jednak nie o Europę rosyjską, ale o Europę europejską, o wolną Europę, o Europę ducha, kultury, tradycji i etnosów. Aby zapewnić sobie samym bezpieczeństwo, Rosjanom przyjdzie udzielić pomocy Europejczykom, by ci odzyskali władzę w swoje ręce. Wszystko to dopiero się zaczyna. Dlatego ośrodki aktywnego oporu przeciwko amerykańskiej hegemonii będą powstawać nie tylko na Krymie, we wschodniej Ukrainie, w zachodniej Ukrainie, ale i w samej Europie.

Nazywaliście nas „żandarmem Europy”. Rzeczywiście, jesteśmy nim. Jesteśmy żandarmami. Stoimy na straży porządku, konstytucji, prawa i bezpieczeństwa. Karzemy przestępców i zakuwamy w kajdany buntowników. Stoimy na straży zdrowej rodziny i sprawiedliwości. Bronimy kultury i ducha. Wiary i moralności. Tożsamości i Tradycji.

Jesteśmy świętymi żandarmami.

I idziemy do was. Na zachód.

Broniąc naszych granic.

 

Aleksander Dugin

(tłumaczenie z języka rosyjskiego: Ronald Lasecki)

 

http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11734/swieci-zandarmowie-europy

6 uwag do wpisu “Aleksander Dugin: „Święci żandarmowie Europy”

 1. * ŚWIĘTA RUŚ przeciwko CHAZARII *
  .

  Image and video hosting by TinyPic
  .
  „GDY mówimy „ZACHÓD”, w ogólnie PRZYJĘTYM ZNACZENIU, winniśmy MIEĆ na uwadze UTAJONĄ CHAZARIĘ, konstruującą ŚWIATOWY KAGANAT” !!!
  *****

  „Bracia, niewiele nas, a wróg jest silny, ale nie w sile Bóg, a w prawdzie. Nie ulękniemy się mnogości wrogów, wszak z nami Bóg!” – Św. Błogosławiony Książę Aleksander Newski
  (…)
  Temat tajnego panowania nad światem został odsłonięty i ujawniony z nieoczekiwanego punktu widzenia przez Tatianę Graczową w jej poprzedniej książce „Niewidzialna Chazaria”. W niej to mianowicie autorka dokonała odkrycia, nieomal sensacyjnego dla masowego rosyjskiego czytelnika; dzisiejsi żydzi amerykańscy, europejscy, rosyjscy, kaukascy oraz inni to etniczni, czystej krwi potomkowie koczowników Turków-Chazarów, którzy w VIII wieku zwrócili się ku judaizmowi i utworzyli jednolitą różnoplemienną populację na czele z pozostałościami Judejczyków pokolenia Dana, wygnanych z Palestyny i stanowiących oligarchiczną władzę państwa Chazarii. Tego samego, proszę zwrócić uwagę, pokolenia, z którego, według Biblii, od jawnogrzesznika urodził się Antychryst, syn bezprawia. Ale co najważniejsze: praktycznie wszyscy tak zwani żydzi to wyłącznie duchowi Judejczycy, nie tylko nie mający wspólnych korzeni etnicznych z Wybranym Narodem Izraela, z jego dwunastoma pokoleniami, ale i nie mający żadnego związku z samą ziemią Palestyny!

  Odkrycie to, uznane i przez autorytety żydowskie, wiele wyjaśnia w postępowaniu dzisiejszych Chazarów, ubywających swoje pochodzenie pod różnymi narodowościami. Szczególnie staje się zrozumiałe: ich organiczne odrzucenie chrześcijaństwa, jego kultury i moralności, ich nieludzki, okrutny stosunek do narodów, w których środowisku sami też żyją, pogarda do ziemi, na której urodzili się i którą zamieszkują.

  Potomkowie koczowników z plemion barbarzyńskich, którzy przyjęli judaizm i wraz z nim kult uwielbienia dla złotego cielca, zgodnie z religijną ideą panowania nad światem, zmierzają do celu, jakim jest zbudowanie światowego Globalnego Kaganatu według swoich reguł, obcych większości narodów. Chazaria obecnie jest wodzirejem w polityce światowej. Podporządkowane są jej prak¬tycznie wszystkie rządy i parlamenty świata… I w tej oto nowej książce T. Graczowej fakt ten jest poważnie i przekonywująco argu¬mentowany.

  Chazaria to pojęcie głównie dotyczące świata duchowego, jednoczące w sobie elementy judaizmu i syjonizmu; jej najwyższe centrum kierownicze, formujące „kulisy świata”, jest zmaterializowane w kilku, mających wiekowe korzenie, klanach bankierskich, które skupiły we własnych rękach większą część światowego złota i, co więcej, uzyskały prawo do drukowania dolarów, euro i funtów bez kontroli i tym samym do rządzenia gospodarką większości krajów rozwiniętych.
  (…)
  Przeciwko Rosji prowadzona jest wojna religijno-ideologiczna o panowanie nad duszą i świadomością jej obywateli, czemu winniśmy stawiać opór przy użyciu właśnie broni religijno -ideologicznej, opartej w naszym przypadku na Prawosławiu jako wierze i tradycjach, które historycznie zjednoczyło narody Rosji w jedną państwowość imperialną.
  (…)
  Tylko dzięki błogosławieństwu działania Ducha Świętego, widzialnym przejawem niewidzialnego, można wytłumaczyć i naturalność języka, którym Tatiana Graczowa przedstawia subtelności poważnych geopolitycznych procesów, teologicznego uzasadnienia nieprzejednania Prawosławia i Judaizmu, i zadziwiającą zgodność prowadzenia narracji, siłą rzeczy przez autora świeckiego, z duchem i literą kościelnej teorii Prawosławia, dotyczącej ostatnich czasów w historii rodzaju ludzkiego przed Antychrystem. W tej płaszczyźnie w obu książkach T. Graczowej, stanowiących nowoczesną dylogię duchowo-polityczną, występuje jeszcze jedna godna uwagi osobliwość – płomienny kaznodziejski ton, wzywający do jedności narodowej poprzez wszechnarodowe zwrócenie się ku swoim korzeniom religii, poprzez wszechnarodową percepcję i wcielenie w życie idei prawosławnej państwowości jako idei odrodzenia się Świętego Imperium.
  (…)
  Rosja ma tylko jedną przyszłość i jest to przyszłość państwa prawosławnego, przyszłość Świętej Rusi, Imperium, ponownie odrodzonego na tradycjach naszych wielkich przodków, wspólnie stworzonego prawicą Stwórcy i pokornym talentem Jego poddanych. – Jak twierdzi Tatiana Graczowa – „Wiara to początek, jej siła uruchamia fizyczne i polityczne procesy zjednoczenia i tworzenia. Jej słabość jest przyczyną procesów rozkładu i rozpadu”.
  (…)
  https://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2014/02/16/swieta-rus-przeciwko-chazarii/

  KONIECZNIE TO PRZECZYTAJCIE POLACY, żeby ZROZUMIEĆ co się DZIEJE !!!

  Cz.1.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/15/swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-1/

  Cz. 2.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/16/swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-2/

  Cz. 3.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/16/swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-2-2/

  Cz. 4.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/17/swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-4/

  Cz. 5.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/17/swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-5/

  Cz. 6.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/18/t-graczowa-swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-6/

  Cz. 7.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/19/t-graczowa-swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-7/

  Cz. 8.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/20/t-graczowa-swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-8/

  Cz. 9.
  http://gazetawarszawska.com/2014/02/23/t-graczowa-swieta-rus-przeciwko-chazarii-cz-9/

  * POBIERZ – WYDRUKUJ – PRZEKAŻ INNYM POLAKOM !!!

 2. CHINY i ROSJA ZGADZAJĄ się w SPRAWIE UKRAINY !!!

  Image and video hosting by TinyPic
  .
  CHINY i ROSJA ZGADZAJĄ SIĘ w SPRAWIE UKRAINY – poinformowało ROSYJSKIE MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH po rozmowie SZEFÓW DYPLOMACJI obu KRAJÓW.

  SIERGIEJ ŁAWROW i WANG YI podczas rozmowy telefonicznej mieli uznać, że „PUNKTY WIDZENIA ROSJI i CHIN na SYTUACJĘ, która ROZWINĘŁA się w KRAJU i wokół NIEGO są ZBIEŻNE”. Podano też, że oba kraje mają ściśle współpracować w sprawie Ukrainy.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Chiny-i-Rosja-zgadzaja-sie-w-sprawie-Ukrainy,wid,16444590,wiadomosc.html?ticaid=1124d9

 3. A był moment gdy myslałem,że ten Dugin to wizjoner. Ae on chyba za daleko od Niemiec to i opowiada bzdety. No i towarzyszu Dugin; zróbcie najpierw porządek u siebie. Zagospodarujcie dobrze to co posiadacie i bądźcie tym silni. Bo zanim dojdziecie do czystych aryjczyków to wam żółci bracia zagospodarują Syberię…. Nikt kto Polskę skrzywdził lub oszukał, czy była Ona słaba czy mocna, nie wyszedł na tym dobrze. Tak więc, towarzyszu Dugin, weź się za uprawę Syberii a nie jak mongolskie czambuły Dżyngis Chana napadać i grabić i w miejscu nie ustać. Idź do fryzjera bo wygląd masz pretensjonalny; jeszcze sto pięćdziesiąt lat temu by to uszło ale dzisiaj, fe!

 4. Co jeden to lepszy, albo Brzeziński ze swoim NWO, albo Dugin z „misją” aż do Atlantyku. Tylko, że to wszystko ma się odbywać po naszych plecach. Kosztem naszej (jakby nie było ) religijnej tożsamości. Kosztem naszego potencjału ludnościowego i surowcowego. Czy my POLACY, to jesteśmy w dalekosiężnych planach tych panów (i tych co za nimi stoją) jakimiś dwunożnymi do zmielenia? Chętnie bym wytarmosił tego Dugina za bródkę, tak fest… 🙂 STAWIAM NA SOJUSZ PAŃSTW EUROPY ŚR-WSCH. TO POLSKA MA DYKTOWAĆ WARUNKI W REGIONIE. ALE DO TEGO TRZEBA ODPOWIEDZIALNYCH POLITYKÓW I ŚWIADOMYCH SPOŁECZEŃSTW, A NIE TAKICH FSB-OWSKICH PRZYBUDÓWEK JAK TA TUTAJ NA KONWENCIE , PODOBNO N A R O D O W Y M…

 5. РУССКИЙ МАРШ – РУССКИЕ ИДУТ !!!
  .

  .
  Текст песни Жанна Бичевская – Русский Марш

  Русские идут сквозь тьму языческих веков
  Русские идут сквозь сонм поверженных врагов
  Русские идут, освобождая Третий Рим,
  Русские идут в Небесный Иерусалим.

  Марш марш марш.
  Русский марш, собираем на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и зажигаются огни
  Русские идут напомнить русским, кто они
  Русские идут разврат с насильем запрещать
  Русские идут не только русских защищать

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут и тает над Россией ночь
  Русские идут любимой армии помочь
  Русские идут вперёд с сердцами высших проб
  Русские плюют на власть америк и европ

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Русские идут, не испугавшись пуль и ран
  Русские идут и призыват всех славян
  Русские идут со стягом Спаса во главе
  Русские идут по сердцу Родины – Москве

  Марш марш марш.
  Русский марш, собирает на марш
  Всех, неуничтоженных войной,
  Марш марш марш,
  Русский марш, он закончит шабаш,
  Тех, кто издевался над страной

  Rosjanie idą przez ciemność wieków pogańskich
  Rosjanie idą przez wielu poległych wrogów
  Rosjanie idą , uwalniając Trzeci Rzym,
  Rosjanie idą do Niebieskiego Jeruzalem .

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą i zapalają się ognie
  Rosjanie idą przypomnieć Rosjanom, kim oni są
  Rosjanie idą zakazać przemocy i rozpusty
  Rosjanie idą nie tylko Rosjan bronić

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą i rozpływa się nad Rosją noc
  Rosjanie idą ukochanej armii pomóc
  Rosjanie idą na przód z sercami wyższej próby
  Rosjanie plują na władzę Ameryki i Europy

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Rosjanie idą, nie boją się kul i ran
  Rosjanie idą i przywołują wszystkich Słowian
  Rosjanie idą ze znamieniem Zbawiciela na czele
  Rosjanie idą od serca Ojczyzny – Moskwy

  Marsz marsz marsz .
  Rosyjski marsz, zbieramy na marsz
  Wszystkich, niezniszczonych wojną,
  Marsz marsz marsz,
  Rosyjski marsz , on skończy szabat ,
  Tych, którzy znęcali się nad krajem

  Tłumaczenie moje, dosłowne.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s